De AVG-Scanner 

Grip op privacy in gepubliceerde documenten voor gemeenten

Krijg grip op privacy in gepubliceerde documenten voor gemeenten en voorkom claims over een datalek. Controleer proactief het gemeentelijk archief van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen voordat u een melding ontvangt.  

In veel bestemmingsplannen en bouwvergunningen staan persoonsgegevens die niet openbaar gepubliceerd mogen worden omdat de AVG-wetgeving dit niet toelaat.  

In samenwerking met Planviewer, heeft ROgeo de AVG-Scanner ontwikkeld. De AVG-Scanner herkent door middel van slimme technologie (waaronder AI) bepaalde gegevens binnen bestemmingsplannen (en bijlagen) die onder de privacywet vallen.  

Veel voorkomende termen zijn bijvoorbeeld: naam, telefoonnummer, mailadres, banknummer, BSN. 

Omdat Planviewer sinds 2010, als enige in Nederland, een historie heeft opgebouwd van alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen, is het mogelijk om met de AVG-Scanner de bevindingen, per gemeente, te vinden en te exporteren in een Excelbestand. 

In het Excelbestand worden de vermoedelijke persoonsgegevens aangegeven met een kleurclassificatie en score. Via een klik op een link wordt er direct verwezen naar het betreffende bestand, inclusief paginanummer zodat de overeenkomstige persoonsgevoelige informatie makkelijk gevonden en beoordeeld kan worden.

Rode gegevens
Hoge waarschijnlijkheid van AVG-schending 

Oranje gegevens
Mogelijke schending AVG 

Gele gegevens
Lage waarschijnlijkheid van AVG-schending 

Het is ons uiteindelijk gelukt, na veelvuldig testen en aanpassingen, een hoge nauwkeurigheid te behalen in het resultaat.  

Tot slot; geen tijd om zelf de analyse te beoordelen? Neem contact op met een van onze medewerkers voor een passend voorstel.

Er is gekozen voor een facturatiemodel waarbij het aantal inwoners per gemeente leidend is. 

Kosten per scan:  

Aantal inwonersPrijs
< 50.000€ 1.000,-
51.000 – 100.000€ 2.000,-
100.000 – 500.000€ 5.000,-
500.000 <€ 10.000,-

Vul onderstaand formulier in wanneer u geïnteresseerd bent. Wij nemen dan contact met u op.