De AVG-Scanner 

Grip op privacy in gepubliceerde documenten voor gemeenten

Voorkom claims over een datalek, en controleer proactief het gemeentelijk archief van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen.  

In veel bestemmingsplannen en bouwvergunningen staan persoonsgegevens die niet openbaar gepubliceerd mogen worden in verband met de AVG-wetgeving.  

In samenwerking met Planviewer, heeft ROgeo de AVG-Scanner ontwikkeld. De AVG-Scanner herkent door middel van slimme technologie bepaalde gegevens binnen bestemmingsplannen (en bijlagen) die onder de privacywet vallen.  

Veel voorkomende termen zijn: naam, telefoonnummer, mailadres, banknummer, BSN. 

Omdat Planviewer sinds 2010 een historie heeft opgebouwd van alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen, is het mogelijk om met de AVG-Scanner de bevindingen, per gemeente, te vinden en te exporteren in een Excelbestand. 

In het Excelbestand worden de vermoedelijke persoonsgegevens aangegeven met een kleurclassificatie en score. Via een klik op een link wordt er direct verwezen naar het betreffende bestand, inclusief paginanummer zodat de persoonsgevoelige informatie makkelijk gevonden en beoordeeld kan worden.

Rode gegevens
Hoge waarschijnlijkheid van AVG-schending 

Oranje gegevens
Mogelijke schending AVG 

Gele gegevens
Lage waarschijnlijkheid van AVG-schending 

Het is ons gelukt, na veelvuldig testen en aanpassingen, een hoge nauwkeurigheid te behalen in het resultaat.  

Er is gekozen voor een facturatiemodel waarbij het aantal inwoners per gemeente leidend is. 

Kosten per scan:  

Aantal inwonersPrijs
< 50.000€ 1.000,-
51.000 – 100.000€ 2.000,-
100.000 – 500.000€ 5.000,-
500.000 <€ 10.000,-

Vul onderstaand formulier in wanneer u geïntresseerd bent. Wij nemen dan contact met u op.