Adviseurs op niveau

Wat komt een medewerker van ROgeo brengen?
De nadruk van de kennis van de medewerkers van ROgeo ligt op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. De achtergrond is planologisch en financieel, de drive is het slaan van de brug tussen CAD/GIS en informatie en kennis management toegespitst op het planvormingsproces.

Bij projecten verzamelt, beheert en analyseert ROgeo geografisch gebonden informatie, zodat de verschillende vakdisciplines snel van de juiste informatie worden voorzien. Een adviseur geo-informatie kan integraal alle producten voor de planvorming maken en houdt deze gedurende het hele proces up-to-date.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen en controleren van thematische kaartproducten, zoals ROgeo deze heeft gedefinieerd. Daarnaast converteert de projectmedewerker gegevens voor interne en externe klanten, stelt de gegevens beschikbaar in de kaartbrowsers en ondersteunt gebruikers van het geografische informatiesysteem.

“Er werd goed meegedacht over hetgeen wij in het systeem wilden hebben staan. De uitvoering ging altijd heel snel”, 
-Hans Hendriks.    Of bel 0887006000

    De vraag verandert, ruimte is een schaars goed.
    De roep naar het professionaliseren van kennis en kunde in de grondmarkt is aanwezig. ROgeo kijkt integraal naar de ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkelt methoden en technieken die het kennisbehoud bevorderen. Ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, 3D GIS, open source en beveiliging, zijn hoogwaardige technieken en een deel van de oplossing.