Projectmedewerker

Sturen op geo-informatie: projectmedewerker geo-informatie
Een ROgeo projectmedewerker geo-informatie is werkzaam binnen een projectteam van een specifiek project. De projectmedewerker geo-informatie heeft kennis van ruimtelijke ontwikkelingen en werkt met CAD en GIS. De medewerker verzamelt, beheert en analyseert geografisch gebonden informatie. Op basis van de vijf bronkaarten worden alle data beheerd. Samen vormen deze producten het ROgeo Informatiesysteem, zodat de verschillende vakdisciplines snel van de juiste informatie worden voorzien. Op basis van het ROgeo Informatiesysteem kan de projectmedewerker geo-informatie dus integraal alle producten voor de planvorming maken en houdt deze gedurende het hele proces up-to-date.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen en controleren van thematische kaartproducten, zoals ROgeo deze heeft gedefinieerd. Daarnaast converteert de projectmedewerker gegevens voor interne en externe klanten, stelt de gegevens beschikbaar in de kaartbrowsers en ondersteunt gebruikers van het geografische informatiesysteem.