Geautomatiseerde gebiedsscan

Wilt u alle vastgestelde enkelbestemming direct in beeld?
Op basis van een selectie percelen worden alle vastgestelde enkelbestemmingen op die locatie automatische opgezocht. ROgeo weet uit de praktijk dat dit een lastige klus is.

Een gebied bestaat uit een lappendeken van bestemmingsplannen. Een enkelbestemming is het belangrijkste onderdeel van een bestemmingsplan. Voor de analyse is gebruikgemaakt van alle vigerende enkelbestemmingen, vastgesteld vanaf 2010.

Alle percelen van Nederland
Doordat het Kadaster gegevens als open data beschikbaar stelt, stimuleert de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van deze geo-informatie. Hierdoor kan ROgeo de percelen combineren met de bestemmingsplannen en de gebouwen. De combinatie maakt dat je omgevingsinformatie kunt organiseren en effectief kunt inwinnen van een bepaald interessegebied.

Alle gebouwen van Nederland
Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Maar hoe mooi is het dat je dat nu in combinatie met percelen en bestemmingsplannen een volledig overzicht kan opvragen van een specifiek gebied?

Onmisbaar bij
– Taxatie van meerdere percelen
– Omgevingsplan inventarisatie vigerende bestemmingsplannen
– Gebiedsstudie voor planvorming

Vrijblijvend uitproberen?

ROgeo heeft een geautomatiseerde gebiedsscan ontwikkeld voor heel Nederland.
De meest fundamentele omgevingsinformatie opvragen en direct in een handzaam PDF rapport en een gebiedsviewer verwerkt. Teken zelf je projectgrens in onze unieke app en ontvang alle gegevens in uw mailbox.

Alle actuele informatie van percelen, gebouwen en bestemmingen wordt voor het geselecteerde gebied opgevraagd. Alle data wordt vervolgens overzichtelijk in een PDF rapport en in een digitale raadpleegomgeving gepresenteerd. Vervolgens kun je dit eenvoudig delen met anderen.