GEBIEDSSCAN

ROgeo heeft een geautomatiseerde gebiedsscan ontwikkeld voor heel Nederland. De meest fundamentele omgeving informatie direct opvragen in een handzaam PDF rapport en een gebiedsviewer. Selecteer zelf een of meerdere percelen in onze dossiergrens editor en ontvang alles in de mail.

Je kunt hiermee zelf een gebied selecteren waarna alle informatie wordt opgevraagd van percelen, gebouwen, bestemmingen. Dit alles wordt in een rapport en een digitale raadpleeg omgeving beschikbaar gemaakt.

Bekijk hieronder de digitale raadpleegomgeving

No alt text provided for this image

ROgeo gebiedsscan. Probeer het nu GRATIS 150,- Kado

Voorbeeld van het Rapport

Vraag GRATIS aan

Alle enkelbestemming direct in beeld 
Na het selecteren van de betrokken percelen wordt overwegend de bestemming berekend uit alle plannen die op die locatie van kracht zijn. ROgeo weet uit de praktijk dat dit een lastige klus is in de lappendeken van bestemmingsplannen. Een enkelbestemming is het belangrijkste onderdeel van een bestemmingsplan. Voor de analyse is gebruikgemaakt van alle vigerende enkelbestemmingen in het plangebied, vastgesteld vanaf 2010.

Alle percelen van Nederland
Doordat het kadaster de gegevens als open data beschikbaar stelt, stimuleert de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie. Hierdoor kunnen wij de percelen combineren met de bestemmingen en de gebouwen. De combinatie maakt dat je omgeving informatie kunt organiseren en effectief kunt inwinnen in combinatie met het interesse gebied.

Alle gebouwen van Nederland
Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Maar hoe mooi is het dat je dat nu in combinatie met percelen en bestemmingsplannen een volledig overzicht kan opvragen van een specifiek gebied?