Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

Rogeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.

Alle kadastrale percelen

Zelf percelen combineren met bestemmingen, de gebouwen en de bestaande situatie.

Alle bestemmingsplannen

Direct een totaal beeld van alle vastgestelde enkel bestemmingen in het geselecteerde gebied.

Alle gebouwen en panden

Alle functie’s over adressen en gebouwen centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

“De meest fundamentele vastgoed informatie in een handzaam PDF rapport en in een digitale viewer.”

  • Altijd de juiste oppervlakten voor het opstellen van de grondexploitatie
  • Dag actuele informatie voor het taxeren van meerde percelen
  • Eenduidige begrenzing op basis van percelen bij gebiedsontwikkeling
  • Alle enkelbestemming op orde voor het opstellen van het omgevingsplan

Vraag een Demo aan

“Zorg dat je controle hebt over de (geo) data voordat we beginnen te denken over mooie plannen. Voorkom dat er fouten ontstaan in het begin die door blijven lopen tot het eind.”
– Joop van den Brand – platformkostenverhaal

Toegepaste open data voor de ontwikkeling van mooie plannen in Nederland

Doordat de overheid open data beschikbaar stelt, stimuleert zij innovatie, waardecreatie en gebruik van deze geo-informatie. Door een betere toegang tot doe en weet data, draagt de overheid op haar beurt bij aan de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe toepassingen.

Chris van der Berg

Gis specialist Geo-informatie / Developer
Plan een afspraak

Diana Futselaar

Business Development Manager
Plan een afspraak

Rogeo heeft een geautomatiseerde gebiedsscan ontwikkeld voor heel Nederland.
Teken zelf je projectgrens in onze unieke app en ontvang alle gegevens in uw mailbox.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Maar hoe mooi is het dat nu in combinatie met percelen en bestemmingsplannen een volledig gebiedsoverzicht opgevraagd kan worden?

Alle actuele informatie van percelen, gebouwen en bestemmingen wordt voor het geselecteerde gebied opgevraagd. Alle data wordt vervolgens overzichtelijk in een PDF rapport en in een digitale raadpleegomgeving gepresenteerd. Vervolgens kun je dit eenvoudig delen met anderen.

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data uitzondelijk efficient om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegangkelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureau’s, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot