Rogeo Bellemmeringenkaart

Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken waarop een willekeurig stedenbouwkundig ontwerp kan worden geprojecteerd. Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project. Rogeo helpt u bij het vinden van deze randvoorwaarden en belemmeringen en brengt ze integraal in beeld.

rogeo

Bronkaart 3
De Rogeo Belemmeringenkaart brengt in beeld welke voorwaarden er door nota’s, hinderwetten en tal van andere richtlijnen aan een project gesteld worden. Met de belemmeringenkaart houdt u voortdurend het overzicht in de complexe situaties die tijdens het ontwikkelingsproces kunnen ontstaan.

Een noot
Rogeo zoekt gedurende het proces samen met een productverantwoordelijke alle belemmeringen en randvoorwaarden op, zowel boven- als ondergronds. In gevallen waar de zones onbekend zijn of ter discussie staan, wordt er samen met de productverantwoordelijke een inschatting gedaan, zodat er op zijn minst een uitgangspunt ontstaat voor iedereen die aan het project werkt. Hierdoor kunt u anticiperen op mogelijkheden en problemen tijdens uw project.

Vraag aan

VRAAG AAN

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot