Veel goedkoper dan het kadaster zelf.

Altijd beschikken over de actuele stand van de eigendommen, rechten en belemmeringen, een sterk communicatiemiddel binnen uw organisatie.