Alles op orde met de huidige eigenaren.

Onteigening kent strikte voorwaarden. Op de grondtekening zijn de te onteigenen onroerende zaken weergegeven met grondplannummers.