Grondtekening

Voor het realiseren van structuren met een publiek belang heeft de overheid grond nodig. Mochten eigenaren niet hun grond niet willen verkopen dan is onteigening van de grond een middel wat de overheden nog kunnen inzetten. Bij minnelijke (ongedwongen) grondverwerving gaan de koper en de eigenaar in onderhandeling over de aankoop van de grond, veelal op basis van een taxatie door deskundigen. Ook hier helpen wij u graag om met de juiste informatie naar buiten te treden

Overheden
Het voeren van grondbeleid door de overheid houdt de keuze in om een bepaald instrument in te zetten, zodat gronden beschikbaar komen voor ontwikkeling. Er is een onderscheid tussen actief grondbeleid, waarbij de overheid zelf grond verwerft en de grondexploitatie uitvoert, en faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid verwerven de private partijen grond en is de grondexploitatie voor hun risico.

Kaarten
Concreet gaat het om de volgende  tekeningen:

  • Grondaankooptekening  
  • Grondtekening
  • Projectietekening
  • Overzichtstekening
  • Samengestelde  grond- en  ontwerptekening

Wij zorgen dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt.

Vraag aan