Jean Pierre Gommers - Rogeo.nl Jean Pierre Gommers - Rogeo.nl

Jean Pierre Gommers

Dataspecialist energiestrategie
Specialisaties: , , , , ,

De focus van Jean Pierre ligt op hernieuwbare elektriciteit door wind op land, zon op land en zon op gebouw. Met een begrippenkader worden afspraken gemaakt over de rekenmethodiek, kengetallen en de te hanteren bronnen. Het begrippenkader wordt stap voor stap in gebruik genomen en verfijnd. Het maken van het begrippenkader is gestart in de zomer van 2021 vanuit het programma VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie).

Om een beter landelijk beeld te kunnen vormen van de landelijke ambitie is het NPRES in de de zomer van 2021 gestart met het opstellen van een begrippenkader. Het doel van het begrippenkader is de harmonisatie van data, kengetallen, definities en rekenregels.

Rogeo heeft voor verschillende RES regio’s een makkelijk te gebruiken datamanagementsysteem georganiseerd en geïmplementeerd waarbij er een automatische doorrekening van het RES bod o.b.v. het begrippenkader RES wordt doorgevoerd. Daardoor ontstaat er een actuele situatie die gebruikt kan worden voor...

Voor veel verschillende doeleinden zijn gegevens uit het Kadaster nodig. Het kadastraal uittreksel is met betrekking tot eigendomsgegevens van een perceel een veelgebruikt product. Hierin staat onder andere de gerechtigde(n), soort recht, aandeel en eventueel het koopjaar en de koopsom....

In augustus 2022 opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare...

Het is gelukt. Het exploitatieplan is samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt ruimte in de gemeente en het nieuws verspreidt zich dat verschillende partijen aan de slag kunnen. De persberichten kunnen de deur uit, zeker in...

Een goede input voor het taxatierapport inbrengwaarden voor het exploitatieplan. Voorkom discussie over oppervlakten....

Werken met altijd dezelfde totaaloppervlakte. Het klinkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. We horen vaak dat planeconomen en andere financiële mensen voor een gebiedsontwikkeling steeds werken met verschillende totaalsommen van een gebiedsontwikkeling. Dan hebben we het...


Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot