Vacature - Rogeo.nl Vacature - Rogeo.nl

Vacature

Grondige specialist

Je bent nauwgezet, zelfstandig en een teamspeler met gevoel voor en verstand van geo-informatie. Je hebt een (technische) HBO-opleiding en een goed geheugen. Je hebt werkervaring opgedaan in ruimtelijke ontwikkeling, geo-informatie of projectontwikkeling en je bent je bewust van de plaats die geo informatie inneemt in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Je werkt graag in teamverband met professionals uit verschillende disciplines. Je bent nauwkeurig, open en hebt goede communicatieve eigenschappen en bent gewend om te gaan met de verschillende software pakketten als CAD/GIS en Autodesk MAP. Je hebt de ambitie om de visie van Rogeo op geo-informatie te leren kennen en uit te dragen naar onze klanten. Je voelt je aangetrokken tot een kleine, innovatieve en groeiende werkomgeving, zoals Rogeo die biedt.

Je werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen van maatwerk voor onze opdrachtgevers. Maatwerk dat onder meer kan bestaan uit het intelligent combineren van geo informatie en deze beschikbaar stellen op verschillende manieren zodat jouw bijdrage de maximale waarde voor onze opdrachtgevers heeft. Je hebt daarbij een duidelijke adviserende en initiërende rol en kan pro-actief met creatieve oplossingen komen om onze opdrachtgevers verder te helpen.

Rogeo hanteert een modern personeelsbeleid waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Daarnaast hecht Rogeo grote waarde aan het voortdurend stimuleren van  innovatie op het gebied van geo-informatie bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Kennis overdracht tussen medewerkers is daarbij van groot belang, wij werken dan ook met name vanuit ons kantoor in Arnhem.

Rogeo zoekt nieuwe collega,s:) Meer informatie over de inhoudelijke werkzaamheden en onze landelijke opdrachtgevers kring en uitdagende projecten kun je lezen op de pagina’s van de Rogeo Website, bel of mail gerust voor meer informatie.

Rogeo heeft voor verschillende RES regio’s een makkelijk te gebruiken datamanagementsysteem georganiseerd en geïmplementeerd waarbij er een automatische doorrekening van het RES bod o.b.v. het begrippenkader RES wordt doorgevoerd. Daardoor ontstaat er een actuele situatie die gebruikt kan worden voor...

Voor veel verschillende doeleinden zijn gegevens uit het Kadaster nodig. Het kadastraal uittreksel is met betrekking tot eigendomsgegevens van een perceel een veelgebruikt product. Hierin staat onder andere de gerechtigde(n), soort recht, aandeel en eventueel het koopjaar en de koopsom....

In augustus 2022 opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare...

Het is gelukt. Het exploitatieplan is samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt ruimte in de gemeente en het nieuws verspreidt zich dat verschillende partijen aan de slag kunnen. De persberichten kunnen de deur uit, zeker in...

Een goede input voor het taxatierapport inbrengwaarden voor het exploitatieplan. Voorkom discussie over oppervlakten....

Werken met altijd dezelfde totaaloppervlakte. Het klinkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. We horen vaak dat planeconomen en andere financiële mensen voor een gebiedsontwikkeling steeds werken met verschillende totaalsommen van een gebiedsontwikkeling. Dan hebben we het...


Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot