Over ROgeo

Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig. Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden, hoe staat het met de bebouwing, met welke eventuele belemmeringen moet rekening gehouden worden en welke randvoorwaarden hanteert u? Het maakt risico’s, witte vlekken, wetgeving, planvorming en ruimtelijke kansen inzichtelijk.

Aandachtsgebieden
ROgeo produceert zelf geen informatie, maar verzamelt, analyseert en beheert de verkregen informatie. Om dit goed te kunnen doen, dient de aangeleverde informatie altijd nauwgezet beoordeeld te worden. Dit om vervuiling van ons informatiesysteem te voorkomen en risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten.
Voor complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kan ROgeo ook maatwerk bieden. Analyseren van de informatie en meedenken met de klant is hierbij van groot belang.

Systematiek
ROgeo hanteert een heldere systematiek bij alle projecten die zij onder handen heeft. Deze systematiek begint bij een plan- en exploitatiegrens en is per definitie objectgericht. Controle van oppervlakte, belemmeringen, te handhaven en niet in exploitatie is essentieel.

De verschillende disciplines
ROgeo is de verbindende factor tussen de verschillende disciplines en zorgt daarbij voor eenduidigheid en inzicht met betrekking tot geo-informatie. Disciplines waarmee ROgeo intensief samenwerkt zijn o.a. stedenbouwkunde, planologie, projectontwikkeling, projectleiding, planeconomie, planning, kostenexpertise en juristen.

Van masterplan tot definitief stedenbouwkundig ontwerp
ROgeo volgt de rode draad bij planvorming en verzorgt visualisatie, informatie en registratie. Zo maakt ROgeo sturen op geo-informatie mogelijk.