Sjors Averdonk

Averdonk
Naam: Sjors Averdonk
Functie: Projectmedewerker Geo-informatie
Specialiteiten:   Ruimtelijke onderbouwing exploitatieplan

Interesses:

Door een centrale rol in te nemen bij de informatiestromen van een ruimtelijk project is het mogelijk om het proces te optimaliseren, zodat niet meerdere stromen onnodig langs elkaar heenlopen en er geen gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en mogelijkheden. Deze centrale rol wordt gerealiseerd door de aanwezige kennis op meerdere manieren te vergaren, maar ook door de mogelijkheid te bieden om de informatie op meerdere manieren weer aan te kunnen bieden. De voornaamste wijzen zijn kaartbeelden op een pdf-kaart en in een digitale viewer. Beide kunnen vervolgens weer gelinkt worden aan een dms (document management system), dat een vergaarbak van alle relevante informatie voor een project vormt en op basis van metadata is opgebouwd.