Kampershoek-Noord

Gemeente Weert

Kampershoek-Noord of Kampershoek 2.0 is het vervolg op het bestaande bedrijvenpark Kampershoek dat in de jaren negentig is ontwikkeld. Kampershoek-Noord is een duurzaam op de toekomst ontwikkeld bedrijvenpark met een omvang van circa 72 hectare.

Greenport Venlo

Gemeente Venlo

Greenport Venlo is één van de 6 Greenports in Nederland. Het gebied bestaat uit werklandschappen en een kennislandschap en wordt ontwikkeld en beheerd door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De opgave voor Greenport Venlo is het aanleggen van circa 400 hectare (4 miljoen m2) nieuw bedrijventerrein, in combinatie met het maken en versterken van 400 hectare …

Hooghkamer

Gemeente Teylingen

Hooghkamer is een nieuwe woonwijk gelegen aan de rand van Voorhout in de gemeente Teylingen. Hooghkamer wordt in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied zal bestaan uit vier deelgebieden: lint, dorp, park en singels. Elk deelgebied heeft een eigen identiteit. De vier deelgebieden omvatten tezamen circa 800 woningen.   

Westergouwe

Gemeente Gouda

Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda. Westergouwe bestaat uit meerdere buurtjes die stapsgewijs worden gebouwd. In 2015 is gestart met de bouw van de woningen en in totaal zijn er zo’n 4.000 woningen gepland.  Het plangebied heeft een eigen natuur- en recreatiegebied van 45 hectare. Deze Groen Blauwe zone is gelegen ten zuidwesten van de wijk. Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed.

Spoorzone Gouda

Gemeente Gouda

DMS Informatiebeheer

In Gouda wordt de stationsomgeving en een twee kilometer lange zone langs het spoor (her)ontwikkeld. De spoorzone vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historische stadscentrum van Gouda. Naast het bestaande NS-intercitystation wordt het gebied ook het startpunt van de RijnGouwelijn. Naast het station is het nieuwe Huis van de Stad gebouwd met ruimte voor woningen en kantoren ernaast en aan het andere uiteinde van het plangebied.

Steenbrugge Deventer

Gemeente Deventer

Functiekaart Grenzenkaart Kadasterpluskaart

Steenbrugge is een toekomstig nieuwbouwwijk in het noorden van Deventer. De planning is om in de nieuwe wijk 1100 woningen te bouwen in een groen landschap. Door de ligging vlakbij de Zandwetering en het buitengebied van Deventer met meerdere bossen, worden deze bestaande groenverbindingen in de toekomstige wijk als geheel gepresenteerd. Het geheel vormt een overgang van de stadse omgeving naar de groene buitengebieden.

Kanaalzone Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Informatiebeheer MPG

De Kanaalzone in Apeldoorn loopt midden door de stad. Het project is opgedeeld in Kanaalzone Noord, Midden en Zuid. Het is een van de grootste woningbouwlocaties van Apeldoorn met ruimte voor zo’n 3.500 woningen. Ook komen er bedrijven en voorzieningen in de Kanaalzone; het is een groot ontwikkelgebied. Daarbij wordt een deel van de oude bedrijvigheid gerevitaliseerd. Het gebied is langgerekt en kent een complexe ruimtelijke structuur en een lange historie.