Fonds Bovenwijks

Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen vormt een belangrijk onderdeel van het grondbeleid voor gemeenten. Voor de realisering van grotere investeringen die direct en indirect in verband staan met één of meerdere bestemmingsplannen, kan een beroep gedaan worden op de in dit fonds beschikbare middelen. Om te bepalen wat de toevoegingen aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen behoren te zijn, alsmede de verwachte onttrekkingen, is een regelmatige actualisering van het programma noodzakelijk. Rogeo laat ruimtelijk de relatie zien tussen tijd, inkomsten en uitgaven.

Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen wordt deels gevoed door bijdragen uit exploitaties. Dit zijn zowel particuliere/markt- als gemeentelijke grondexploitaties. Al deze locaties worden afzonderlijk in beeld gebracht en het moment van de inbreng wordt weergegeven. Wij noemen dit de basisprojecten. Daarnaast worden alle voorzieningenprojecten in beeld gebracht, met daaraan gekoppeld het moment van realisatie en de omvang van financiering uit het Fonds. Ten slotte ontstaat er een duidelijk beeld van tijd, uitgaven, inkomsten en omvang.

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot