Onteigening & Kaarten

Hoe bepaal je de grens van het te onteigenen deel? Voor het realiseren van werken met een publiek belang zoals wegen, watergangen en woonwijken heeft de overheid grond nodig. Mochten eigenaren hun grond niet willen verkopen dan is onteigening een middel wat de overheden kunnen inzetten.

Voor het bepalen van de exacte begrenzingen is altijd een functieverandering in het omgevingsplan leidend.

De kaarten moeten voldoen aan vele eisen. Er zijn een verplicht aantal tekeningen die moeten worden opgesteld zoals een grondplantekening en een projectietekening. Ook moet er een duidelijke tekening zijn die een overzicht biedt. Er wordt ook altijd een tekening gemaakt die is samengesteld uit de grondaankooptekening en de ontwerptekening.

Hoe komt verandering in het omgevingsplan tot stand?
Dit gebeurt op basis van plannen die voortkomen uit een goed overwogen planologisch proces. Natuurlijk probeert de overheid eerst grond via de reguliere weg te kopen, dit noemen we dan minnelijke (ongedwongen) grondverwerving. Dan gaan koper en de eigenaar in onderhandeling over de aankoop van de grond, veelal op basis van een taxatie door deskundigen. Ook hier is het al heel belangrijk om met juiste informatie naar buiten te treden.

Cases van projecten met impact

Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot