SPLITS - Splitsen van percelen

Bent u zich bewust van het belang van correcte grenzen bij het Kadaster en heeft u regelmatig te maken met administratieve grenzen? Dan is onderstaande informatie van groot belang van u. Voor advies over het gebruik van de SPLITS-applicatie kunt u contact opnemen met Rogeo. Wij helpen u graag.

1

Alle eigendommen in één beeld

Zelf percelen combineren met bestemmingen, de gebouwen en de bestaande situatie.

2

Altijd actuele transacties

Direct een totaal beeld van alle vastgestelde bestemmingsplannen van alle bestemmingsplannen

3

De juridische werkelijkheid

All functie’s over adressen en gebouwen centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

SPLITS-applicatie

In de SPLITS-applicatie – ontwikkeld door het Kadaster – kunt u zelf, de notaris of een gemachtigde percelen splitsen. Voor verkoop van één of meerdere gedeelten van het kadastrale perceel worden de nieuwe grenzen ingevoerd. Bij het splitsen ontstaan nieuwe percelen met een voorlopige oppervlakte en een definitief perceelnummer. Het bepalen van de nieuw te vormen grens kan op diverse manieren. Een veel gebruikte manier is het intekenen van de nieuwe grens met de tekenopties in de applicatie. Als referentie worden hierbij de kadastrale en GBKN-lijnen aangeboden. Maar is dit wel zo nauwkeurig? 

Efficiënt splitsen
Bij planvorming gaat het meestal om het splitsen van meerdere percelen. Heeft u problemen met het vormen van nieuwe percelen door administratieve grenzen of wijkt de voorlopige grootte van het nieuwe perceel teveel af van de grootte vermeld in de koopovereenkomst? Wij beschikken over de kennis u te adviseren over uiteenlopende aspecten in het splitsingsproces. Goed en efficiënt gebruik van de applicatie kan veel tijd en geld besparen bij de overdracht en toekomstige planvorming. De specialisten van Rogeo vertellen u exact wat de meest efficiënte wijze is voor uw specifieke geval.

Nauwkeurige grenzen voorkomt onduidelijkheid.
Het intekenen van nieuwe perceelsgrenzen enkel op basis van de applicatie SPLITS leidt snel tot onnauwkeurigheden, die op een later moment voor problemen kunnen zorgen. Een van de geboden oplossingen in SPLITS om de nauwkeurigheid te verbeteren is het invoeren van de nieuwe grenzen door middel van een GML-bestand. Het GML-bestand kan gemaakt worden op basis van het digitaal ruimtelijk plan. Door op basis hiervan de grenzen te bepalen en deze in te voeren in SPLITS, is de zekerheid aanwezig dat de grenzen één op één gaan lopen. Dit voorkomt ook fouten in financiële berekeningen en voorkomt later onaangename verrassingen. Rogeo heeft jarenlange ervaring met het intekenen en splitsen van percelen.

Cases van projecten met impact

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot