Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Cuijkse Cantheelen

De Cuijkse Cantheelen is een herontwikkelingsgebied waar de bedrijvigheid langs de oevers van de Maas worden omgezet naar woningen. Dit betreffen met name zorggeschikte woningen in diverse kleinere torens.

Herontwikkeling

De nieuwe Kethelpoort

Projecten Schiedam

De Nieuwe Kethelpoort (dNK) wordt de nieuwe stadsbuurt van Schiedam tussen het historisch hart van Schiedam en de jaren 60 uitbreidingswijk Nieuwland. Hier komt de nieuwe bezoeker of trotse bewoner vanuit de metro bovengronds. Dit is het moment om hen welkom te heten en het `Schiedamse` gevoel te geven. Een modern en dynamisch gevoel van …

Herontwikkeling

Wijpark

Projecten Schiedam

Het Dr.Wibautplein krijgt de komende jaren een make-over, samen maken we Wijpark. Er komt veel ruimte voor groen en een prachtig park dat samen met de buurt is ingericht. We maken van deze centrale plek in Nieuwland een prettige woonbuurt waar heerlijk gesport en gespeeld kan worden door kinderen en hun ouders. Ook kan iedereen …

Herontwikkeling

City Nieuwegein

De binnenstad van Nieuwegein die volop in ontwikkeling is en groeit. Er komen rond de 2200 nieuwe woningen bij, met een modern knooppunt voor tram en bus en meer ruimte voor groen. Zo wordt City meer en meer de plek waar je graag wil wonen, werken, winkelen en verblijven.

Herontwikkeling

Zon & Schild

Projecten Amersfoort

Zon & Schild is sinds 1930 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in de zorg. Voor de herstructurering van het Zon & Schild-terrein is door GGz Centraal en de gemeente Amersfoort het ‘Ruimtelijk Ontwikkelkader Zon & Schild’ opgesteld.

Herontwikkeling

Sportpark Transformatorweg en Amsterbaken

Projecten Amsterdam

Het Sportpark Transformatorweg en Amsterbaken bevinden zich op een centrale locatie in het gebied van Haven-Stad, waardoor het dé ideale plek vormt om te voorzien in de sportbehoefte van toekomstige bewoners van de wijken van Haven-Stad. De sportvelden bieden bovendien een spectaculair uitzicht over het IJ. Na 2029 zal het gebied herontwikkeld worden tot woningbouw, …

Herontwikkeling

Kade aan de Rijn (Werninkterrein)

Projecten Leiden

Op het voormalige terrein van Wernink verrijst de komende jaren het nieuwbouwproject Kade aan de Rijn. Dit project betreft de realisatie van circa 700 woningen en appartementen. Daarnaast worden er ook diverse voorzieningen opgeleverd.

Herontwikkeling

Watergeus

Projecten Leiden

Watergeus is een nieuwbouwproject aan de oevers van de Trekvliet. In dit gebied zal FSD commerciële ruimtes ontwikkelen op de begane grond die grenzen aan het park. Boven deze ruimtes komt een variatie aan verschillende woningen. Het project focust zich specifiek niet op studentenhuisvesting, maar op ruimere twee- en driekamerappartementen voor de huidige bewoners van …

Herontwikkeling

Turkoois

Projecten Leiden

Turkoois is de naam voor het nieuwbouwproject aan de Turkooislaan 131. Op deze plek komen 137 woningen, waarvan het grootste gedeelte sociale huur is.

Herontwikkeling

Kootwijkstraat 33

Projecten Eindhoven

De buitenzijde van het gebouw blijft nagenoeg ongewijzigd. Er zal rekening worden gehouden met de authentieke elementen die met name in de gangen en trappenhuis aanwezig zijn. In het gebouw worden de lokalen omgevormd tot 14 appartementen met een vloeroppervlakte van 33 tot 51 m². De appartementen zijn geschikt voor 1-2 persoonshuishouden en beschikken over …

Herontwikkeling

Wilde Wingerd

De Wilde Wingerd is een inbreidingsplan ten noorden van Valkenswaard en ligt in de wijk Het Gegraaf. Op dit moment zijn er 60 woningen gevestigd op de locatie van het plan. Deze bestaande bebouwing zal worden gesloopt om plaats te maken voor een herontwikkeling, waarbij 58 nieuwe woningen zullen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om …

Herontwikkeling Inbreiding

Spoorzone: Koldewijn locatie

Projecten Apeldoorn

De Koldewijn-locatie is een ontwikkeling die uitmaakt van het project ‘Schatkamer van Zuid’. Het plan is om op de Koldewijnlocatie 24 grondgebonden woningen te bouwen. De ontwikkeling van de Koldewijn-locatie wordt tegelijk opgepakt met de ontwikkeling van Kayersmolen-Noord.

Herontwikkeling

Kanaalzone

Projecten Apeldoorn

Het nieuwbouwproject Kanaalzone in de gemeente Apeldoorn in Nederland is een ambitieus project dat zich uitstrekt langs het Apeldoorns Kanaal. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijke mix van stedelijke functies met diverse sociale en culturele activiteiten. Het project omvat nieuwbouw, hergebruik van bestaande hallen en oude panden, en een grote hoeveelheid groen​.

Herontwikkeling

Stadsbrink e.o.

Projecten Wageningen

De Stadsbrink is een locatie net ten noorden van het oude centrum van Wageningen. Dit gebied is een vervoersknooppunt. Rondom de Stadsbrink zijn de afgelopen jaren al enkele nieuwe herontwikkelingen geweest. De gemeente heeft het gebied aangewezen om in de komende jaren nog circa 200 woningen aan toe te voegen.

Herontwikkeling

Veluwse Poort

Projecten Ede

Aan de oostzijde van Ede, aan de rand van de Veluwe, waren voorheen meerdere militaire kazernes. De gemeente is al geruime tijd bezig om deze gebieden om te zetten naar woongebieden. De laatste delen wordt de komende jaren gerealiseerd.

Herontwikkeling

Lingehoven

Projecten Tiel

Lingehoven is een ontwikkellocatie dat onderdeel uit maakt van Tiel West. Het is gelegen vlak ten noorden van het centrum van Tiel en nabij het treinstation van Tiel. De plannen zijn om circa 200 woningen in dit gebied te realiseren. Waar het gebied langs het spoor grenst, is er plaats voor een beeldbepalend gebouw.

Herontwikkeling

Waterfront

Projecten Harderwijk

Waterfront is een herontwikkelingsgebied aan de westzijde van Harderwijk. Het is gelegen aan de Wolderwijd, een van de randmeren van Flevoland. In totaal komen er circa 1900 woningen in het Waterfront.

Herontwikkeling

Spoorzone – Veldhuis

Projecten Apeldoorn

Het nieuwbouwproject Veldhuis in Apeldoorn is gericht op het creëren van een levendige en groene stedelijke omgeving die de kwaliteiten van de bestaande omgeving combineert met nieuw ontwikkelde functies. Het plan voor het gebied Veldhuis omvat onder andere het behoud van het industriële erfgoed, de creatie van een autoluwe wijk, en een groene openbare ruimte …

Herontwikkeling

Stationsomgeving

Projecten Culemborg

Als regionale hub wordt het gebied rondom het treinstation van Culemborg ontwikkeld. Het gebied moet worden tot een duurzame woon- en werkomgeving, waarbij de hub-functie wordt benut. Daarnaast moet de nieuwe wijk de verbinding tussen oost- en west-Culemborg gaan verbeteren. In totaal zullen er tot 2032 ongeveer 1900 woningen gebouwd gaan worden.

Herontwikkeling Woningbouw

Stationsgebied

Projecten Nijmegen

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. Gemeente Nijmegen werkt samen met Rijksoverheid, ProRail, Nederlandse Spoorwegen en de provincie Gelderland aan plannen om het station en de omgeving te verbeteren. Er zijn diverse plannen waar woningbouw een groot onderdeel van is. Er zijn plannen voor circa 4200 woningen rondom het …

Herontwikkeling

Wonen aan de Oude IJssel

Projecten Doetinchem

Wonen aan de Oude IJssel, beter bekend als Iseldoks, is een herontwikkeling in Doetinchem. Het gebied is gelegen aan de zuidzijde van het centrum en was voorheen in gebruik als industrielocatie. Het gebied is opgedeeld in meerdere blokken met centraal een watergang er doorheen. Een groot deel van de woningen is al gerealiseerd en in …

Herontwikkeling

Transformatie Europalaan

Aan de Europalaan in Winterswijk staan drie appartementencomplexen die verouderd zijn. De woningcorporatie De Woonplaats is eigenaar van de complexen en heeft een plan opgesteld voor sloop-nieuwbouw van de complexen. Hierbij komen er circa 130 woningen voor de bestaande 112 woningen terug. De bewoners die in het complex woonden, krijgen de kans om na nieuwbouw …

Herontwikkeling

Paasbos

Projecten Nijkerk

Een Paasbospark, een kinderboerderij, een nieuw verkleind buurtwinkelcentrum, buurtsportvoorzieningen en woningen. Zo kan het nieuwe Paasbos er straks eventueel uitzien. Daartoe worden het huidige winkelcentrum en de sporthal afgebroken en/of vernieuwd. Het is het resultaat van 150 ingebrachte ideeën dat eerdaags met de bewoners van de woonwijk Paasbos wordt besproken.

Herontwikkeling

OostStreeck

Projecten Nijkerk

Groen en Statig Gelegen in het oosten van Nijkerk, pal tussen de natuur en de stad, ligt OostStreeck. Een plek waar kinderen veilig buiten spelen, buren gezellig kletsen en groen echt groen is. Maar bovenal een plek waar je buiten ervaart, zelfs als je binnen bent. Want met veel ruimte en aandacht voor de omgeving …

Herontwikkeling

Narcisstraat (Meerdink)

Aan de zuidkant van Winterswijk is een woningbouwplan in voorbereiding voor circa 80 woningen. Het bevat waarschijnlijk koop en huur en rijtjeshuizen en appartementen. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Herontwikkeling

Dingstraat/t Kreil

Het buurtcentrum en speeltuin ’t Kreil in Winterswijk heeft een nieuwe locatie toegewezen gekregen. Daardoor ontstaat er op de huidige locatie een plek voor nieuwbouw. Er is een plan uitgewerkt voor een appartementencomplex met 49 woningen.

Herontwikkeling

WoooW

Er wordt al enkele jaren gezocht naar een nieuwe onderkomen voor de muziekschool Boogie Woogie. De locatie die vrijkomt na de verhuizing biedt plaats voor nieuwbouw. Het gebied is aan de oostzijde van het centrum van Winterswijk gelegen en heeft daardoor een goede bereikbaarheid.

Herontwikkeling

Wesenthorst

De locatie Wesenthorst was vanaf 1983 tot 2021 in gebruik als middelbare school van de Almende College. In 2021 is het gebouw met de omliggende gronden overgedragen aan de gemeente. De gemeente Oude IJsselstreek is bezig met het ontwikkelen van een nieuw plan voor woningbouw op deze locatie, waarbij ook het terrein van de opebare …

Herontwikkeling

Schoollocaties Aalten

Een aantal schoollocaties in de gemeente Aalten komen vrij voor herontwikkeling. Dit betreft onder andere de locatie Dinxperlo van de middelbare school Schaersvoorde, de voormalige locatie van De Wegwijzer in Dinxperlo en de voormalige school aan de Willebrordstraat in Aalten. Op de verschillende locaties worden diverse typen woningen gerealiseerd. Dit project wordt ontwikkeld door Bouwbedrijf …

Herontwikkeling

Flierbos

Het derde deel van Flierbos moet plaats bieden aan 75 woningen. Het gebied aan de zuidelijke rand van Lichtenvoorde en maakt deel uit van het plan Flierbeek. Het gebied heeft een relatieve lage dichtheid (15-18 woningen per hectare) en krijgt een groen opzet.

Herontwikkeling

Flierbeek fase 2b (Lichtenvoorde)

In Flierbeek fase 2 is tijdelijk een zorgcentrum gevestigd. Wanneer deze op termijn wordt gesloopt, ontstaat er ruimte voor de bouw van circa 35 woningen. Het gebied is gelegen in de grote uitbreidingswijk Flierbeek in het zuiden van Lichtenvoorde. De wijk heeft een groene opzet en krijgt een duidelijke aansluiting bij de reeds gerealiseerde wijken.

Herontwikkeling

Groene Heerlijkheid (Boerenbondterrein)

De Groene Heerlijkheid beslaat het gebied waar nu een bedrijventerrein is gevestigd met onder andere de Praxis en de Welkoop. In het verleden zat hier de Boerenbond, waardoor het plaatselijk ook bekend is als het Boerenbondterrein. In het plangebied zullen langs de randen appartementen verrijzen, en centraal in het plangebied grondgebonden woningen. De sfeer wordt …

Herontwikkeling Inbreiding

Kentalisterrein

Doordat Kentalis zich grotendeels terugtrekt uit de locatie Sint-Oedenrode, komt er een terrein centraal in de plaats vrij voor woningbouw. Het gebied moet plaats bieden aan circa 455 woningen. Voordat er over kan worden gegaan tot woningbouw, dienen de plannen verder uitgewerkt te worden. De planning is dat vanaf 2028 begonnen kan worden met de …

Herontwikkeling

Leyhoeve

Projecten Vught

Het nieuwbouwproject Leyhoeve is gelegen op het voormalige Kentalisterrein in Vught en is een uniek woonconcept voor 55-plussers. Het project omvat de bouw van ongeveer 290 huurappartementen die van alle gemakken zijn voorzien. Het doel is om een aangename leefomgeving te creëren waar bewoners – ook als ze ouder worden – ontspannen kunnen blijven wonen, …

Herontwikkeling

Stationsgebied

Projecten Best

De stationsomgeving in Best is aangewezen als een van de belangrijkste ontwikkelgebieden. In de komende jaren zal de gemeente samenwerken met projectontwikkelaar SDK Vastgoed en andere betrokken partijen om de stationsomgeving van Best aantrekkelijker te maken. Dit wordt gedaan door middel van regelmatige dialogen met de gemeenschap over verschillende aspecten, zoals woningbouw, verkeer, openbaar vervoer, …

Herontwikkeling Inbreiding

Zuidkade

Projecten Meierijstad

Na de Noordkade wordt de Zuidkade in Veghel herontwikkeld. Aan deze kade heeft Victoria Mengvoeders een groot terrein dat leent voor herontwikkeling. Op 29 maart 2023 werd de intentieovereenkomst Zuidkade ondertekend, wat het startpunt is voor een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke herontwikkeling van de locatie van Victoria Mengvoeders aan de Zuidkade in Veghel​​. Nabij het centrum …

Herontwikkeling

Kastanjeweg-Oost

De ontwikkeling Kastanjeweg-Oost betreft een gebied dat al jaren kampt met leegstand van diverse gebouwen. De gemeente Uden en de provincie Noord-Brabant hebben elk 70.000 euro beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken naar de ontwikkeling van dit gebied. Het doel is om een aantrekkelijke omgeving te creëren om in te wonen, leven en werken​.

Herontwikkeling

Raadhuislaan Zuid

Projecten Oss

Aan de zuidzijde van het centrum van Oss ligt de Raadhuislaan. In het gebied langs het spoor, ten westen van het gemeentehuis, ligt een gebied dat herontwikkeld wordt. Het theater De Lievekamp wordt hierin ingepast en langs het spoor komt als vervanging voor het parkeerterrein een langwerpige parkeergarage. De woningen zullen zowel huur- als koopwoningen …

Herontwikkeling

STG-terrein

Het nieuwbouwproject betreft de herontwikkeling van de locatie Scandinavian Tobacco Group (STG) in het noordoosten van Eersel. Het plan is om ongeveer 250 woningen te bouwen die bestemd zijn voor verschillende doelgroepen​.

Herontwikkeling Inbreiding

Voorburg

Projecten Vught

Het nieuwbouwproject Voorburg in Vught betreft de herontwikkeling van het Zorgpark Voorburg. Er zijn plannen om tussen de 350 en 500 woningen te bouwen op het landgoed. Zorgpark Voorburg is onderdeel van een reeks landgoederen, buitens en gestichten gelegen aan de zuidoostzijde van Vught langs de Boxtelseweg, parallel aan de A2. Deze reeks wordt gekenmerkt …

Herontwikkeling

Sinopel

Projecten Oss

Het Sinopel-project in de gemeente Oss in Nederland is een bouwplan dat zich bevindt op de locatie van ’t Oude Theater en Sauna Lucaya. Het project heeft plannen om ongeveer 130 woon- en koopappartementen te realiseren, inclusief een hoge woontoren. Er is echter wel bezorgdheid geuit door omwonenden, met name over de vraag of een …

Herontwikkeling

Fraterspark

Projecten Oss

Het Fraterspark, in het noorden van het centrum van Oss, is een geruime tijd gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied. De Nicolaasschool die in het noordoosten van het plangebied is gelegen, wordt herontwikkeld tot een plek waar circa 170 woningen moeten komen.

Herontwikkeling

Sprankel

Op de hoek van de Essinklaan en de Estersveldlaan in Grave was voorheen basisschool De Sprankel gevestigd. Echter, in 2018 is deze school verhuisd naar nieuwbouw op het Visioterrein in Grave-Oost. Het voormalige schoolgebouw is in het voorjaar van 2019 gesloopt, en het terrein dat vrijkwam werd tijdelijk ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.

Herontwikkeling

Rembrandtlaan

Projecten Meierijstad

Het nieuwbouwproject Rembrandtlaan is gelegen in Veghel. In dit project zijn er plannen om ongeveer 224 woningen te bouwen​​. De bouw van deze woningen komt na een langdurige stilte in de ontwikkeling van dit gebied. Het oorspronkelijke bestemmingsplan werd in 2018 vernietigd door de Raad van State, wat leidde tot een tijdelijke stopzetting van de …

Herontwikkeling

Raadhuislaan Noord

Projecten Oss

Het voormalig belastingkantoor in de plaats Oss is aangewezen voor herontwikkeling. De locatie is gelegen tussen het winkelhart en het gemeentehuis van Ossen is in 2017 aangekocht door de gemeente. Na een selectieprocedure is een ontwikkelaar gekozen die voor het pand, samen met het achterliggende parkeerterrein een ontwerp heeft laten maken waar circa 200 woningen …

Herontwikkeling

Walkwartier

Projecten Oss

De locatie waar voorheen de V&D was gevestigd in het centrum van Oss is aangewezen als herontwikkelingslocatie. Er verrijst een woontoren met 131 appartementen, welke enkele meters lager zal zijn dan de Grote kerk in Oss. Daarnaast zal het gebouw plaats bieden aan winkels en cultuur, zodat het centrum van Oss een nieuwe impuls krijgt.

Herontwikkeling

Vogelbuurt

Projecten Oss

De vogelbuurt is een onderdeel van Schadewijk in Oss. In deze buurt staan vooral huurwoningen van de woningcorporatie Brabantwonen. Een deel van de buurt wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2018 waren er plannen om ongeveer 200 nieuwe woningen te realiseren in de Vogelbuurt.

Herontwikkeling

Stationskwartier Zuid

Projecten Haarlemmermeer

Het doel is om in Spoorzone Hoofddorp ruimte te maken voor ongeveer 15.500 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen. In het zuidelijk deel komt er een deel van deze opgave terecht.

Herontwikkeling

Roosevelt Park

Projecten Haarlemmermeer

Het Roosevelt Park bevindt zich op de strook die grenst aan de Hoofdvaart, gelegen op het bedrijventerrein De President. Het project omvat ongeveer 330 woningen, waarvan ten minste 30 procent bestaat uit sociale huurwoningen. De overige woningen zijn afwisselend te huur en te koop.

Herontwikkeling

Graan voor Visch Zuid

Projecten Haarlemmermeer

Gelegen aan de zuidkant van Hoofddorp ligt het bedrijventerrein Graan voor Visch-Zuid. Dit gebied zal de komende jaren getransformeerd gaan worden van bedrijventerrein naar werk-woon locatie. Graan voor Visch zal bestaan uit een mix van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen.

Herontwikkeling