Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Centrum Dinxperlo

De voormalige metaalgaasweverij aan de Weversstraat maakt deel uit van het (industriële) verleden van Dinxperlo. Door de verplaatsing van het bedrijf Wire Weaving Dinxperlo heeft deze locatie zijn oorspronkelijke functie verloren. In het plangebied moet een nieuwe supermarkt komen en daarnaast plaats bieden aan woningen.

herstructurering

Vredenburg-Kronenburg

Projecten Arnhem

Het woningbouwproject Vredenburg-Kronenburg in Arnhem moet het hart van Arnhem-Zuid transformeren. De visie voor Kronenburg is in 2022 vastgesteld door de gemeente Arnhem, met plannen om de wijk groener en levendiger te maken. Een belangrijk deel van het project betreft de verbouwing van oude kantoren tot duurzame wooneenheden, naast de realisatie van moderne appartementen en …

herstructurering Woningbouw

Stadsblokken-Meinerswijk

Projecten Arnhem

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.  Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één …

herstructurering Natuurontwikkeling Woningbouw

Kanaalzone Alkmaar – Oudorp

Projecten Alkmaar

Oudorp is een deelgebied van de Kanaalzone dat ten zuidelijk van het centrum is gelegen. Het bedrijventerrein van Oudorp bestaat voor een groot deel uit bedrijfshallen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Het is 43 hectare groot. Er is sprake van leegstand en tijdelijk gebruik. Een deel is al succesvol vernieuwd. Langs het kanaal is een nieuw stoer …

herstructurering

Kanaalzone Alkmaar – Overdie

Projecten Alkmaar

Overdie is het meest zuidelijk gelegen deelgebied van de Kanaalzone. De zuidkant van de stad vertelt het verhaal van Alkmaar als havenstad. Het bedrijventerrein van Overdie bestaat nu uit bedrijfshallen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en grootschalige detailhandel. Het is 30 hectare groot. Overdie is als bedrijventerrein voor een groot deel nog volop in bedrijf en voor een …

herstructurering

Kanaalzone Alkmaar – RWZI

Projecten Alkmaar

RWZI is een locatie langs het kanaal van 20 hectare met een nog werkende rioolwaterzuiveringsinstallatie en een voormalige gasfabriek. Het terrein wordt voor een deel tijdelijk gebruikt voor experimenteel wonen. RWZI ligt naast het stationsgebied van Alkmaar, een scholencomplex en het bijzondere stadspark De oude kwekerij met een stevig culturele programmering. Bijzondere elementen of gebouwen …

herstructurering

Kanaalzone Alkmaar – Viaanse molen

Projecten Alkmaar

Viaanse Molen is het meest noordelijk gelegen deelgebied van de Kanaalzone. Het gebied heeft op dit moment vooral een functie als kantoorlocatie en volkstuinenlocatie langs het kanaal. Het bebouwde deel bestaat voor het grootste deel uit een terrein met losstaande middelhoge kantoorgebouwen met een eigen entree en eigen parkeerveld. Een deel van deze kantoorgebouwen staat …

herstructurering

Legmeer Amstelveen

Projecten Amstelveen

Bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen is benoemd als transformatiegebied voor gemengd woon-werkmilieu. In tegenstelling tot de oorspronkelijke perifere ligging, is bedrijventerrein Legmeer inmiddels omringd door woningen. Vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen en de leegstand van kantoren in Legmeer heeft de gemeente Amstelveen samen met ondernemers van het bedrijventerrein onderzocht, waar de kansen liggen om …

herstructurering Transformatie

Kanaalzone Alkmaar – Overstad

Projecten Alkmaar

Overstad is een unieke locatie met een cultureel cluster, grootschalige winkels en de huidige perifere detailhandel vlakbij de historische binnenstad. Hier wordt grootschalige detailhandel, op een unieke locatie naast het centrum, geclusterd. Door winkels wordt combinatiebezoek met de binnenstad makkelijk gemaakt en gestimuleerd. Deze mix is gewenst en moet mogelijk blijven. Bedrijven die naar de …

herstructurering