Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Woningbouwlocaties kernen Voorst (incl. Twello – noord)

Bij alle kernen in de gemeente Voorst wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om uit te breiden, om zo aan de woningbehoefte te voldoen. Het voornaamste project daarbij is het gebied Twello Noord, ook wel bekend als Nieuw Basselt en Fliertlanden. Hierin is plaats voor circa 300 woningen. De andere 200 woningen uit dit onderdeel …

Uitleglocatie

Uitleglocatie

Projecten Brummen

De gemeente Brummen heeft aan de zuidwestzijde van de kern Brummen gronden aangewezen via de Wvg-procedure. De gemeente is voornemens om op deze gronden de kern uit te breiden met circa 180 woningen.

Uitleglocatie

Beesd

Projecten West Betuwe

De woningbouwplannen in Beesd bestaan vooralsnog uit drie locaties. Het betreft de herontwikkeling van de St. Antoniusschool, de inbreiding aan de Huizenkamplaan en de uitbreiding bij Garstkampen.

Uitleglocatie

Plan nieuwe woningbouwlocaties 8 kernen Lochem

Projecten Lochem

De gemeente Lochem heeft voor de 8 kernen een Kernvisie opgesteld, waarin is aangegeven wat de mogelijke uitbreidingslocaties zijn per kern. In totaal moet dit plaats bieden aan ruim 750 woningen.

Uitleglocatie

Spoorzones gemeente Voorst

De gemeente Voorst kent drie treinstations, te weten in Klarenbeek, Twello en Voorst. De gebieden rondom deze treinstations zijn aangewezen als gebieden voor mogelijke woningbouw.

Uitleglocatie

Didam Noordoost

Projecten Montferland

In het noordoosten van Didam wil de gemeente Montferland circa 350 woningen aan de plaats toevoegen. Een van de locaties is een perceel van 5 hectare tussen de Heeghstraat en van Rouwenoortweg. Na overleg met belaststellenden zijn er twee varianten bedacht voor invulling van dit plangebied. Grondgebonden woningen komen er voornamelijk. In het plan zal …

Uitleglocatie

Deest

In Deest is er behoefte aan nieuwe woningen. Samen met andere gewenste ontwikkelingen, zoals een pluktuin, wordt er gewerkt aan een invulling van het gebied aan de zuidzijde van Deest. Voor het gebied is in 2021 een gebiedsvisie vastgesteld. De verdere uitwerking vindt nu plaats en het is het plan dat er circa 250 woningen …

Uitleglocatie

Hoevelaken

Projecten Nijkerk

De nieuwe structuurvisie schetst het nu en de toekomst van de gemeente Nijkerk. Dit is een gemeente waar het goed toeven is, waar je je kinderen graag ziet opgroeien, waar succesvol gewerkt en ondernomen wordt, waar voor je gezorgd wordt als je hulp nodig hebt en waar iedereen met plezier zijn of haar vrije tijd …

Uitleglocatie

Maasbroekse Blokken fase 2, deel 2

De Maasbroekse blokken is een uitbreidingswijk in het noordwesten van Boxmeer. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van fase 2. Daaropvolgend zijn de eerste werkzaamheden opgestart voor een tweede deel van fase 2. Dit bestaat nog vooral uit schetsen kaders stellen. Het plangebied is ten noordwesten van de geplande fase 2.

Uitleglocatie

Maasbroekse Blokken – Fase 2

Maasbroekse Blokken – Fase 2 is het tweede deel van de uitbreidingswijk aan de noordwestzijde van Boxmeer. Het gebied is goed bereikbaar via de autosnelwegen. De Maasbroekse Blokken is een relatief jonge wijk met veel grondgebonden woningen. Deze structuur wordt in de tweede fase verder uitgebreid samen met grote groene structuren.

Uitleglocatie

Uitbreiding Lichtenvoorde

Het huidige uitbreidingsgebied van Lichtenvoorde, Flierbeek, zit na fase 3 aan zijn begrenzingen. Voor de volgende uitbreiding van Lichtenvoorde wordt gekeken naar een gebied ten oosten van Flierbeek. In de structuurvisie van de gemeente Oost Gelre wordt dit gebied aangewezen voor toekomstige woningbouw.

Uitleglocatie

WVG locatie Groenlo

Aan de zuidzijde van Groenlo, tegen de Rondweg aan, is op een aantal percelen wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd. Het plan is om deze percelen te ontwikkelen ten gunste van woningbouw. Er is berekend dat hier circa 110 woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Uitleglocatie

Uitleglocatie Dinxperlo

Als voornaamste uitbreidingsrichting voor Dinxperlo wordt de noordwestzijde van het dorp gezien. Gronden daar zijn in handen van ontwikkelaars. De locatie biedt aan een groot aantal woningen plek. De invulling zal de komende jaren bepaald worden. Dit project wordt ontwikkeld door Bouwbedrijf Klomps en KlaassenGroep.

Uitleglocatie

Uitbreidingslocatie Hummelo

Hummelo is een kleine kern in de gemeente Bronckhorst. Er wordt gezocht hoe hier extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Wanneer er middels kleine inbreidingen niet voldoende woningen erbij komen, dan wordt de hoek van Zelhemseweg en Dorpsstraat als ontwikkelingslocatie geduid. Er is in Hummelo behoefte aan circa 50 woningen die dan op deze locatie gebouwd …

Uitleglocatie

Uitbreidingslocatie Steenderen

Aan de noordwestzijde van Steenderen ligt de wijk Het Paradijs. Als uitbreiding voor deze wijk wordt er gekeken naar het gebied ten noorden van het trapveldje. Hier dienen circa 50 woningen gebouwd te worden.

Uitleglocatie

Uitbreidingslocatie Vorden

De uitbreidingslocatie Vorden is een gebied in het noordoosten van de plaats Vorden. Het gebied is gelegen tussen de Almenseweg, Mispelkampdijk en de spoorlijn. Het gebied is handen van ontwikkelaars. Er wordt gewerkt aan een invulling van het gebied, waarin ook ruim plaats moet zijn voor betaalbare woningen.

Uitleglocatie

Uitbreidingslocatie Zelhem

De woningbouwlocatie Zelhem “Het Loo” is één van de door het college aangewezen vijf aangewezen woningbouwlocaties. Het te hanteren woningbouwprogramma sluit aan op de bij de gemeente voor Zelhem bekende woningbehoefte. De ontwikkelaar Gro.Zel BV wil na vaststelling van de startnotitie de plannen in samenwerking met de gemeente uitwerken. Dit project wordt ontwikkeld door Gro.Zel …

Uitleglocatie

Uitbreidingslocatie Hengelo

De uitbreidingslocatie Hengelo (Gelderland) is een gebied aan de noordzijde van de kern Hengelo. Hiervoor zijn twee percelen aangewezen die in eigendom zijn van ontwikkelaars. Het plan is om hier circa 140 woningen te bouwen. Dit project wordt ontwikkeld door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en Roosdom Tijhuis.

Uitleglocatie

Waterbrink (De Neerlanden II)

Projecten Cranendonck

Waterbrink, voorheen bekend als De Neerlanden II, is een kleine uitbreiding aan de noordzijde van Maarheze. Het is vlakbij de afslag van de A2 gelegen, waardoor het een goede bereikbaarheid heeft met de omliggende plaatsen zoals Weert en Eindhoven. De speerpunten van Waterbrink zijn Duurzaam, Natuurinclusief en zichtbaar circulair. Daarmee wil het een invulling geven …

Uitbreiding Uitleglocatie

Binderendreef / Grote Bottel

Binderendreef / Grote Bottel is een gebied aan de zuidwestzijde van Deurne. Het is nu nog een agrarisch gebied en het is aangewezen als nieuwbouwlocatie. De ontwikkeling is gelegen nabij het treinstation en kent een goede bereikbaarheid. Voor de ontwikkeling zal ook een klein deel van het huidige bedrijventerrein herontwikkeld worden.

Uitbreiding Uitleglocatie

Bunderstraat

Projecten Bernheze

De Bunderstraat is een gebied aan de westzijde van Heesch. Het is gelegen naast de vorige uitbreidingswijk, De Erven. De gemeente heeft reeds in dit gebied de Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast en is voornemens om vanaf 2025 hier circa 320 woningen te bouwen. Het gebied heeft een goede ontsluiting richting de A59 en heeft naar …

Uitleglocatie

Wvg locatie Sint-Oedenrode

Projecten Meierijstad

In 2021 heeft de gemeente Meierijstad aan de noordoostzijde van Sint-Oedenrode circa 16 percelen aangewezen voor de Wet voorkeursrecht gemeenten (wvg). Hiermee heeft de gemeente Meierijstad de eerste recht op koop bedongen. Samen met enkele percelen die reeds in eigendom zijn van de de gemeente, ontstaat er een plangebied waar circa 550 woningen gebouwd kunnen …

Uitleglocatie

Zwembadweg / Koningsvaren

Projecten Meierijstad

Het gebied Zwembadweg / Koningsvaren is een locatie aan de westzijde van de Zwembadweg, nabij het Kienehoefpark in het noorden van Sint-Oedenrode. Aldaar ligt nog een braakliggend terrein dat ruimte moet gaan bieden voor circa 100 woningen. De plannen zijn in voorbereiding, waardoor de exacte invulling nog niet bekend is.

Uitleglocatie

Hooghekke – Fase 1

Projecten Meierijstad

Aan de zuidzijde van Schijndel is een manege gevestigd, waarvoor een andere locatie wordt gezocht. De huidige locatie moet dan plaats bieden aan een nieuwe uitleglocatie voor Schijndel. De eerste fase biedt ruimte aan circa 75 woningen, maar het gehele plangebied aan circa 250 tot 300 woningen.

Uitleglocatie

Loverbosch 3a

Het nieuwbouwproject Loverbosch 3a is een uitbreidingsplan tussen de Koestraat en de N279 ten zuiden van de volkstuintjes in Asten. Het project bestaat uit verschillende fasen met in totaal ongeveer 180 woningen. De bouw van de woningen zijn gericht op verschillende doelgroepen, zoals starters, doorstromers en gezinnen die op zoek zijn naar meer ruimte. Er …

Uitleglocatie

Veldhoek

Achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem, aan de zuidkant van Eersel, zal er een uitbreiding plaatsvinden. In februari 2023 heeft de gemeenteraad het gebiedsconcept goedgekeurd en besloten om dit gebied daadwerkelijk verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de bouw van ongeveer 175 nieuwe woningen in 2024 van start gaat, zoals gepland door de …

Uitleglocatie

Kempenland

Projecten Bladel

Het nieuwbouwproject Kempenland is gelegen ten zuidwesten van Bladel en omvat de bouw van ongeveer 90 nieuwe zorgappartementen ter vervanging van de huidige locatie Kempenland, waarvan 12 grondgebonden woningen aan de Europalaan​. Ook wordt er in het gebouw een dagbesteding gerealiseerd​.

Inbreiding Uitleglocatie

Zeeheldenwijk

Het nieuwbouwproject Zeeheldenwijk in de gemeente Urk is een groot project dat 1650 nieuwe woningen toevoegt aan de gemeente. Dit project is een voortzetting van de geschiedenis van Urk, een gebied dat altijd verbonden is geweest met water en waar de inwoners trots zijn op de helden die dagelijks het water trotseren. De nieuwe woonwijk …

Uitleglocatie Woningbouw

De Erven

Projecten Bernheze

Nieuwbouwwijk De Erven is een uitleglocatie gelegen ten westen van Heesch, tussen de Bosschebaan, Bunderstraat, Nieuwe Erven en de bebouwde kom. Deze wijk zal in totaal 408 nieuwe koop- en huurwoningen omvatten, verdeeld over 4 gebieden/fasen. Fase 1 bevindt zich tussen het verlengde van de Beemdstraat en de Zoggelsestraat. Fase 2 omvat het gebied ten …

Uitleglocatie

Hoge Berkt II

Het nieuwbouwproject Hoge Berkt II in de gemeente Bergeijk is momenteel in ontwikkeling. De verwachte start van de verkoop is in de zomer van 2023​​. Het project is gericht op het creëren van een zeer groene woonomgeving die past bij de landelijke uitstraling van de omgeving. De geplande woningen zijn divers van aard om tegemoet …

Uitbreiding Uitleglocatie

Lange Trekken

Projecten Bladel

De Lange Trekken is een kleine uitbreiding van Bladel aan de noordoostkant en is een samenwerking tussen de gemeente Bladel, de locatievereniging Lange Trekken (CPO) en WSZ. In totaal zullen er binnen het nieuwbouwproject Lange Trekken 90 woningen gerealiseerd gaan worden.

Uitbreiding Uitleglocatie

Boschakkers

Projecten Cranendonck

De Boschakkers is een uitbreidingswijk van de kern Budel in de gemeente Cranendonck. De eerste fase wordt afgerond, waarvoor nog circa 25 woningen gebouwd dienen te worden. Voor de tweede fase worden er nog circa 60 woningen aan de wijk toegevoegd.

Uitleglocatie

Rigida Schothorst

Op het voormalige terrein van Rigida Schothorst zal een herontwikkeling gaan plaatsvinden. De productie van fietsvelgen heeft verontreiniging in het grondwater veroorzaakt. Na de sanering gaat het gebied plaats bieden aan de uitbreiding van Boxmeer. De locatie van Rigida Schothorst biedt ruimte voor ongeveer 220 woningen die gefaseerd gerealiseerd zullen gaan worden.

Uitleglocatie

Heusden-Oost fase 3

Heusden-Oost fase 3 is de afronding van de uitleglocatie Heusden-Oost. De wijk wordt aardgas- en welstandsvrij gebouwd. Centraal in het gebied ligt een groenzone met onder andere speelvoorzieningen.

Uitleglocatie

Kapelledries 3

Het nieuwbouwproject Kapelledries 3 in de gemeente Bergeijk is een vervolg op het succesvolle Kapelledries fase 2 project. De bouw van deze derde fase wordt gerealiseerd door Van Wanrooij. Het plan is om ongeveer 32 verschillende soorten woningen te bouwen, waaronder starterswoningen, seniorenwoningen, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en bouwkavels​1. De gemeente Bergeijk verwacht in 2023 een bestemmingsplan …

Uitbreiding Uitleglocatie

Wolfshoek

Projecten Heusden

Er zijn plannen om op het terrein van Kwekerij Jonkers aan de Wolfshoek 53 in Elshout op termijn huizen te bouwen. Wolfshoek is gelegen ten Zuidoosten van Elshout, net boven de A59. De locatie is als uitleglocatie aangewezen en biedt de mogelijkheid voor de bouw van 400 woningen.

Uitleglocatie

De Groote Braak

Projecten Meierijstad

Het project De Groote Braak is een toekomstige woonwijk aan de zuidzijde van Schijndel. Het project voorziet in de bouw van 241 woningen. Het aanbod aan woningen zal divers zijn, met twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen (rug-aan-rug), en appartementen in verschillende prijsklassen. Het plan omvat ook 60 sociale huurwoningen en er worden ruime percelen beschikbaar gesteld …

Uitleglocatie

Zwarte Molen

Projecten Bernheze

De nieuwbouwwijk Zwarte Molen bevindt zich in Nistelrode, gelegen tussen de Zwarte Molenweg, Delst en de A50. De wijk wordt in fases gebouwd met diverse soorten woningtypes. In totaal zullen er binnen het project Zwarte Molen ongeveer 184 woningen gerealiseerd gaan worden. De eerste fase van de wijk is voltooid, en de tweede fase is …

Uitleglocatie

Noordwesthoek

Projecten Boxtel

De Noordwesthoek is een gebied in Boxtel dat aangewezen is voor een mogelijke volgende uitbreiding, nadat de Heem van Selesen gereed is. Het gebied is gelegen tussen de twee sporen die van elkaar afbuigen en moet plaats bieden aan circa 1500 woningen. Het plan is nog in zo’n vroege stadium dat er eerst diverse onderzoeken …

Uitleglocatie

Veghels Buiten

Projecten Meierijstad

Veghels Buiten is een uitleglocatie ten zuidoosten van Veghel. Het project omvat vrijstaande woningen op royale percelen, gelegen aan het water en met blijvend vrij uitzicht over de velden. Naast koopwoningen worden in Veghels Buiten ook huurwoningen gerealiseerd. De architectuur heeft een landelijke sfeer, met elementen zoals boerderijramen en grote schuurdeuren, uitgevoerd als glazen pui. …

Uitleglocatie

Akkerwinde – Fase 3

Het nieuwbouwproject Akkerwinde – Fase 3 is gelegen ten oosten van Schaijk. In totaal zullen hier 100 woningen gerealiseerd gaan worden. Het project omvat de realisatie van vrijstaande woningen, geschakelde woningen, twee-onder-een-kapwoningen, hoekwoningen en levensloopbestendige woningen in een koop-/huursfeer​. Dit project wordt ontwikkeld door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en Van der Heijden.

Uitleglocatie

Schutboom

Projecten Boekel

Er zijn plannen voor de bouw van 55 woningen in de uitbreidingswijk Schutboom aan de westzijde van Boekel​. Het bestemmingsplan voor Schutboom 12 in Boekel werd vastgesteld op 12 december 2019 en officieel gepubliceerd op 15 januari 2020​​.

Uitleglocatie

Zevenbergen-Oost

Projecten Moerdijk

Het nieuwbouwproject Zevenbergen-Oost is een belangrijk woningbouwinitiatief dat is ontworpen om aan de groeiende vraag naar huisvesting in de regio te voldoen. Het project is gericht op het creëren van een gevarieerd woongebied met ongeveer 1.000 woningen, en zal ook maatschappelijke, infrastructurele en recreatieve voorzieningen omvatten. De ontwikkeling van deze nieuwe wijk omvat ook de …

Uitleglocatie

Heeswijkse Akkers

Projecten Bernheze

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther, ten zuiden van de Veldstraat, zal een nieuwe woonwijk worden gerealiseerd. Deze wijk zal bestaan uit in totaal 72 woningen. Binnen de wijk is er ruimte voor verschillende woningtypen, waaronder rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen. Daarnaast is er ook ruimte voor projectmatige bouw, sociale huurwoningen en collectief particulier opdrachtgeverschap …

Uitleglocatie

Weijen-West

Projecten Bernheze

In het noorden van de kern Nistelrode, tussen de Weverstraat en Dijkstraat, wordt een nieuwe woningbouwontwikkeling gepland. Het gebied biedt ruimte voor zowel rijtjeswoningen als twee-onder-een-kapwoningen, zowel in de koop- als huursector. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij ongeveer 250 woningen gebouwd zullen worden.

Uitleglocatie

Kamersche Hoef

Projecten Bernheze

Het nieuwbouwplan Kamersche Hoef is gelegen ten noordwesten van Heeswijk-Dinther, tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan waarin het gemeentelijk programma van eisen wordt verwerkt. Het plan voorziet in de bouw van naar verwachting ongeveer 140 woningen, verdeeld …

Uitleglocatie

De Grassen – Fase 2 en 3

Projecten Heusden

De Grassen is gelegen aan de noordoostkant van het dorp Vlijmen. Dichtbij het Engelermeer en op fietsafstand tot het centrum van Den Bosch. In De Gassen komen gefaseerd ruim 800 woningen, fase 2 en 3 gaan gezamenlijk over ongeveer 650 woningen.

Uitleglocatie

De Oosters

Projecten Heusden

Langs de Oostersweg werken ontwikkelaars en grondeigenaren samen om een aantal doelen te realiseren, waaronder de bouw van circa 135 woningen, de transformatie van agrarisch gebruik naar natuur en recreatie, en het bieden van een gevarieerd aanbod aan woningtypen. Het plan omvat verschillende erven en kavels, en er zal een diversiteit aan woningtypes worden gerealiseerd, …

Uitleglocatie

Station Oost

Projecten 's Hertogenbosch

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch is er een aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen, en het gebied rondom station Oost biedt ruimte voor de realisatie van ongeveer 1.800 tot 2.100 woningen. Het doel is om een levendige stadswijk te creëren die zich bevindt te midden van unieke historische stadswijken, bedrijventerreinen en naoorlogse uitbreidingswijken. Er wordt gestreefd naar …

Uitleglocatie

Brakels Eng

Brakels Eng is een locatie gelegen in Oeffelt, dat aan de noordelijke en oostelijke zijden wordt begrensd door het buitengebied, en aan de westelijke en zuidelijke zijden door bestaande woningbouw. Het (concept) stedenbouwkundig plan voorziet in ongeveer 67 bouwkavels. Het project omvat een mix van sociale huurwoningen, koop rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Uitleglocatie