Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Start hier je eigen gebiedsdossier

Steenslân 2 Stiens

Projecten Leeuwarden

Er is landelijk een enorme vraag naar woningen. Ook in de gemeente Leeuwarden is er behoefte aan meer woningen. Dit bleek uit een woonbehoefteonderzoek dat vorig jaar werd gehouden. We zetten ons in om Stiens uit te breiden en te voldoen aan de behoefte die er is.

Woningbouw

Wisselspoor

Projecten Utrecht

Het Wisselspoor nieuwbouwproject in Utrecht, Nederland, is een ambitieus project dat plaatsvindt op het terrein van de voormalige Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel. Het project behoudt het industriële erfgoed van de locatie, waaronder de hallen en sporen, en integreert deze in het ontwerp van de nieuwe woon- en werkgebieden. Het gebied is bedoeld …

Woningbouw

Noorderkwartier

Projecten Zwolle

Het Noorderkwartier-project in Zwolle is een grootschalig stadsontwikkelingsproject waarbij de focus ligt op het creëren van een nieuwe wijk die een uitbreiding zal zijn van de compacte binnenstad van Zwolle. Deze wijk zal toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen. Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 500 tot 800 nieuwe woningen. Het project is …

Woningbouw

Waalsprong

Projecten Nijmegen

De Waalsprong is een grote gebiedsontwikkeling van Nijmegen, aan de noordzijde van de Waal. Vroeger lag daar het dorp Lent, dat nu is ingepast in de grootschalige nieuwe wijk. De wijk heeft plaats voor de Waal, waterplassen, groenzones en enkele duizenden woningen.

Woningbouw

Stationsomgeving

Projecten Culemborg

Als regionale hub wordt het gebied rondom het treinstation van Culemborg ontwikkeld. Het gebied moet worden tot een duurzame woon- en werkomgeving, waarbij de hub-functie wordt benut. Daarnaast moet de nieuwe wijk de verbinding tussen oost- en west-Culemborg gaan verbeteren. In totaal zullen er tot 2032 ongeveer 1900 woningen gebouwd gaan worden.

Herontwikkeling Woningbouw

De Hoven–Noord

Projecten Brummen

Het project De Hoven Noord is gericht op het bouwen van nieuwe woningen in het gebied ten noorden van de bestaande wijk De Hoven, met als doel om de leefbaarheid en de voorzieningen in de wijk te verbeteren. Het plan is om natuur en landschap goed op elkaar af te stemmen, de recreatieve waarde van …

Woningbouw

Ewijk-Zuid/west

Projecten Beuningen

De eerdere groei van Ewijk aan de west- en oostzijde is een goede aanzet geweest voor de toekomstige uitbreiding. Van de twee helften (west-oost) die ontstaan zijn in het dorp, maakt de uitbreiding één mooi geheel. De mogelijkheden voor invulling van de in het panorama aangegeven 2 hectare woningbouw in Ewijk-Oost, wordt bekeken bij de …

Woningbouw

Holtkamp – Het Hof

Projecten Zevenaar

Het nieuwbouwproject Holtkamp – Het Hof is een ontwikkeling die uit ongeveer 120-150 woningen zal bestaan. De verwachting is dat de eerste woningen op zijn vroegst in 2025 zullen worden gebouwd​. Het project heeft een landelijk karakter, met aandacht voor natuur en biodiversiteit, zoals groene erfafscheidingen, nestelgelegenheden voor vogels en groendaken op bergingen en garages​. …

Woningbouw

Noord

De gemeente Westervoort onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw in Westervoort Noord en de verplaatsing van het sportcomplex. Uit een eerste studie in 2020 kwamen verschillende aandachtspunten. Zoals de verkeerssituatie, de behoefte aan woningen en de financiële haalbaarheid. Deze zijn we nu nader aan het onderzoeken.

Woningbouw

De Burgt III

Projecten Barneveld

De Burgt III omvat circa 750 woningen in diverse categorieën. Hiervan zal Bouwbedrijf R. van de Mheen een substantieel deel in ontwikkeling en uitvoering nemen. Prognose start bouw: 2023-2024.

Woningbouw

Winkelsteeg

Projecten Nijmegen

Winkelsteeg verandert naar een gezonde, levendige plek om te wonen en werken, klaar voor de toekomst. Winkelsteeg wordt een gebied dat steeds in beweging is. De gemeente wil de komende 20 jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze ambitie. De ontwikkeling van …

Woningbouw

Rijnpark

Projecten Arnhem

Bedrijventerrein Rijnpark is onderdeel van Spoorzone Arnhem-Oost. Rijnpark bestaat uit 2 deelgebieden. Deelgebied Noord en deelgebied Zuid liggen ingeklemd tussen het Arnhemse Broek, de Van Oldenbarneveldstraat en de Mercatorweg. De gemeenten Arnhem wil hier een aantrekkelijk woon-werkgebied van maken voor minimaal 2.400 woningen in een groene en veilige leefomgeving. Deze woningen combineren ze met werkgelegenheid. …

Woningbouw

Waterfront Kade 10

Projecten Harderwijk

Het Waterfront in Harderwijk is al gegroeid tot een gewilde woonwijk. Na het succes van Kade 05 is het nu de hoogste tijd om Kade 10 te laten landen. Kade 10 bestaat uit twee appartementengebouwen op hoogte. En op hoogte is ook echt op hoogte! Zie jij je al wonen op de negende verdieping? Je …

Woningbouw

De Groote Wielen

Projecten 's Hertogenbosch

Ten noorden van Rosmalen wordt de komende jaren flink uitgebreid met de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Het projectgebied is gelegen tussen de Maas en Rosmalen-noord, ten oosten van de snelweg A2. Totaal zullen er 8.200 woningen komen in De Groote Wielen. De wijk wordt in drie fasen gerealiseerd en is al gedeeltelijk opgeleverd. Er worden …

Bestemmingsplan Woningbouw

De Burgt – Fase 1b

Projecten Boekel

De Burgt – Fase 1b is het tweede deel van de wijk De Burgt en is gelegen ten noordoosten van Boekel. In totaal zullen er in De Burgt circa 550 woningen komen, waarvan er circa 200 deel uit gaan maken van De Burgt – Fase 1b. Het project wordt gekenmerkt door zijn respect voor de …

Woningbouw

Nijkerkerveen – deelplan 3

Projecten Nijkerk

Het plangebied voor Nijkerkerveen – Deelplan 3 wordt begrensd door de Nieuwe Kerkstraat aan de noordzijde en de Laakweg aan de zuidzijde. De oostzijde van het plan grenst aan de bebouwde kom van Nijkerkerveen en de Jacob de Boerweg. Aan de westzijde grenst het gebied aan diverse bedrijfsmatige en agrarische percelen en enkele woonerven. Het …

Woningbouw

De Rikker

Het nieuwbouwproject “De Rikker” in Winterswijk is nog in de planningsfase. Het streven is om in de eerste helft van 2023 met de bouw te kunnen beginnen. De eerste fase van de bouw is de zijde van De Rikker aan de Kobstederweg. Het plan is om ongeveer 200 nieuwe woningen te bouwen als onderdeel van …

Woningbouw

Herontwikkeling E-Coldstore

Projecten Berkelland

Het plan voor het nieuwbouwproject “Herontwikkeling E-Coldstore” omvat de bouw van een nieuwe woonwijk met 130 woningen op het terrein van een bedrijfscomplex aan de Rapenburg in Neede, dat wordt verplaatst naar een industrieterrein​. Het 3,3 hectare grote terrein ligt tussen de Rapenburg, Fabrieksstraat, Bergstraat en het Roodland.

Woningbouw

Varsseveld-Noord

Het nieuwbouwproject Varsseveld-Noord in de gemeente Oude IJsselstreek is momenteel in de ontwerpfase. Het plan is om ongeveer 370 woningen te bouwen in dit gebied, dat wordt begrensd door de Twenteroute, N318, Hiddinkdijk en de Zelhemseweg. De totale grootte van de bouwlocatie is ongeveer 34 hectare. Een groot deel van de nieuwe huizen zal vallen …

Woningbouw

Lenteleven

Het nieuwbouwproject Lenteleven in de gemeente Oude IJsselstreek is nog in de voorbereidende fase en de daadwerkelijke bouw van de woningen is nog niet gestart. Het gebied van Lenteleven beslaat 12,2 hectare, waarvan 11 hectare kan worden bebouwd. Er is ruimte voor de bouw van ongeveer 190 woningen. Het plan houdt rekening met een woonmilieu …

Woningbouw

Biezenakker

Het project Biezenakker maakt deel uit van een groter initiatief van de gemeente Oude IJsselstreek om nieuwe woningen te bouwen in de gemeente. Het project is erop gericht om betaalbare woningen te bieden. Het project is ook in samenwerking met de inwoners ontwikkeld, waarbij de gemeente in dialoog is gegaan met de inwoners om hun …

Woningbouw

Varsseveld De Tuit

Het nieuwbouwproject Varsseveld De Tuit, voorheen bekend als Varsseveld West, is aangewezen als een belangrijke locatie voor nieuwe woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek. De komende vijf jaar zal er hard gewerkt worden aan de uitvoering en realisatie van de plannen voor deze nieuwe woonwijk​. De bouw van de nieuwe wijk Varsseveld De Tuit zou …

Woningbouw

Centrum – Oost

Projecten Arnhem

Het nieuwbouwproject Centrum Oost in Arnhem is een initiatief dat is aangewezen voor de Crisis- en Herstelwet, waardoor de bouw van het project kan worden versneld. Er worden ruim 850 woningen gepland voor het gebied tussen de Rijn en het voormalige gasfabrieksterrein ten oosten van het centrum van Arnhem. Een deel van de nieuwe buurt …

Woningbouw

Vredenburg-Kronenburg

Projecten Arnhem

Het woningbouwproject Vredenburg-Kronenburg in Arnhem moet het hart van Arnhem-Zuid transformeren. De visie voor Kronenburg is in 2022 vastgesteld door de gemeente Arnhem, met plannen om de wijk groener en levendiger te maken. Een belangrijk deel van het project betreft de verbouwing van oude kantoren tot duurzame wooneenheden, naast de realisatie van moderne appartementen en …

herstructurering Woningbouw

Winssen

Projecten Beuningen

De komende jaren wordt er gebouwd aan de uitbreidingswijk Winssen ten zuidwesten van Winssen. Hier is ruimte voor een landelijk en dorps woonmilieu. Het gebied tussen de Geerstraat, Van Heemstraweg, Leegstraat en Kennedysingel zal niet volledig bebouwd worden, waardoor er veel open ruimte blijft. Ondanks de ruime opzet zal het aantal nieuwe woningen beperkt blijven, …

Woningbouw

Olympuskwartier

Projecten Arnhem

Het nieuwbouwproject Olympuskwartier in Arnhem omvat de bouw van een nieuw complex met ongeveer 200 appartementen voor zowel koop als sociale huur. Daarnaast is er circa 3500 m² commerciële ruimte gepland voor onder andere vrijetijdsvoorzieningen en mogelijkheden voor sport en beweging in de semi-openbare ruimte​. Dit project wordt ontwikkeld door Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V..

Woningbouw

Plakse Weide

Projecten Duiven

Het Plakseweide nieuwbouwproject in de gemeente Duiven in Nederland is in de planningsfase. Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwikkelplan Plakse Weide. De ontwikkelaars zijn momenteel bezig met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan voor Plakse Weide​​. Het doel van het project is om een nieuwe woonwijk te …

Woningbouw

Ploen-Noord

Projecten Duiven

Het nieuwbouwproject Ploen-Noord in de gemeente Duiven is een uitbreidingslocatie aan de rand van Duiven. De ontwikkelaar wil een stedenbouwkundig plan ontwikkelen om ongeveer 80 tot 100 woningen op Ploen Noord te bouwen​. Er bestaat de mogelijkheid om het plangebied uit te breiden richting de Westsingel. Als op korte termijn de extra gronden alsnog definitief …

Woningbouw

Winssen-Zuid

Projecten Beuningen

Het nieuwbouwproject Winssen-Zuid omvat de bouw van ongeveer 350 woningen​. Winssen-Zuid beoogt nieuwe woningen toe te voegen terwijl het dorpse karakter van Winssen behouden blijft. De nieuwe woningen zullen een extra impuls geven aan de voorzieningen en bijdragen aan het behoud van de dorpsgemeenschap op lange termijn. Er komen ook verschillende verbindingen die Winssen-Zuid verbinden …

Woningbouw

Huurlingsedam – Fase 3 & 4

Huurlingsedam is een woonwijk in Wijchen, dicht bij het centrum en het Wijchens Meer. De woonwijk bestaat uit clusters met verschillende typen woningen voor diverse doelgroepen, wat de wijk het gevoel geeft van een dorp in een dorp. Huurlingsedam is een ideale plek om op te groeien, dicht bij verschillende voorzieningen en scholen. De wijk …

Woningbouw

Wijchen-West

Het nieuwbouwproject Wijchen-West is gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve. In totaal zijn er plannen om 1300 nieuwe woningen te bouwen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen zal in het betaalbare segment vallen​. De wijk zal veelzijdig zijn met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame …

Woningbouw

Zeeheldenwijk

Het nieuwbouwproject Zeeheldenwijk in de gemeente Urk is een groot project dat 1650 nieuwe woningen toevoegt aan de gemeente. Dit project is een voortzetting van de geschiedenis van Urk, een gebied dat altijd verbonden is geweest met water en waar de inwoners trots zijn op de helden die dagelijks het water trotseren. De nieuwe woonwijk …

Uitleglocatie Woningbouw

Wilderszijde

Projecten Rotterdam

De wijk Wilderszijde ligt ten zuiden van de kern Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland en ten noorden van Rotterdam. Het projectgebied wordt omringd door de Boterdorpseweg (N472), de hogesnelheidslijn (HSL), de Annie M.G. Schmidtpark, Park de Polder, en de N209 en De Wildersekade. In Wilderszijde wordt de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige …

Woningbouw

De Pas

Projecten Overbetuwe

Het nieuwbouwproject De Pas in de gemeente Overbetuwe in Nederland is een woonontwikkeling die zich richt op het creëren van een groene, parkachtige omgeving waar bewoners vrij en zorgeloos kunnen wonen en leven. De wijk bevindt zich aan de zuidzijde van Elst, tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel. Het is ontworpen om een weidse, …

Woningbouw

Kerkstraat-Oost

Het gebied Kerkstraat Oost speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het centrum van Zeeland. De gemeente Maashorst werkt samen met verschillende ontwikkelaars om de plannen uit te voeren. De bouw van het nieuwe dorpshuis en de sporthal is al in een vergevorderd stadium. Daarnaast is aan het begin van dit jaar gestart met …

Woningbouw

Spoorzone Arnhem Oost

Projecten Arnhem

de Spoorzone Arnhem Oost een stadsontwikkelingsproject dat tot doel heeft het gebied rondom het treinstation Arnhem-Oost te transformeren en te verbeteren. Het project is gericht op het creëren van een levendige en duurzame omgeving met diverse functies, zoals woningen, kantoren, winkels en groenvoorzieningen. Het herontwikkelingsproject omvat waarschijnlijk de herinrichting van de openbare ruimte, verbetering van …

Woningbouw

Amstelstation-Amsteloever

Projecten Amsterdam

Er zijn plannen om tussen het Amstelstation en Amsteloever 1.300 tot 2.100 nieuwe woningen te bouwen, waarvan ongeveer 80 procent sociale en middeldure huurwoningen zullen zijn. Daarnaast zal er ook maximaal 60.000 vierkante meter extra kantoorruimte en 14.000 vierkante meter aan voorzieningen worden gerealiseerd. De openbare ruimte zal worden verbeterd om zo een uitnodigende stationsentree …

Woningbouw

Repelakker III

Na Repelakker I en Repelakker II is de volgende uitbreiding van het dorp Zeeland Repelakker III. In het plangebied, aan de westzijde van het dorp, gaan er circa 150 woningen gebouwd worden, met een waterbuffer tussen de nieuwe woningbouw en de bestaande kern. Richting het westen grenst het plangebied aan de provinciale weg, waarna het …

Woningbouw

Niemeskant

Aan de noordwestkant van Volkel is een gebied aangewezen voor nieuwbouw van circa 200 woningen. Een groot deel van de woningen zal gaan vallen in de goedkopere en middeldure segmenten. De woningen worden grondgebonden en worden in een periode van 5 tot 10 jaar gerealiseerd. Dit project wordt ontwikkeld door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling.

Woningbouw

Odiliapeel-Oost

Odiliapeel is een van de kernen in de gemeente Maashorst. Om de inwoners van Odiliapeel nieuwbouwmogelijkheden te geven, is er aan de oostzijde van het dorp een gebied aangewezen waar in fases 45 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Hierin zullen diverse soorten woningen worden geprojecteerd. Dit project wordt ontwikkeld door Grobouw.

Woningbouw

De Ruiter

De Ruiter is het laatste onderdeel van de nieuwbouwwijk Uden-Zuid. Het biedt plaats aan circa 165 woningen, grotendeels bestaand uit projectmatig bouw en een deel losse kavels. De woningen worden door diverse ontwikkelaars gebouwd.

Woningbouw

Park Maashorst

Aan de noordzijde van Uden, tussen het in 2013 gerealiseerde ziekenhuis en het natuurgebied Maashorst is een gebied aangewezen voor woningbouw. De deelgebieden worden kamers genoemd. De eerste 3 kamers zijn gericht op particulier opdrachtgeverschap. De laatste kamer wordt projectmatig ontwikkeld en een deel wordt besteed aan nieuwe woonvormen. Het gaat ruimte bieden aan verschillende …

Woningbouw

Eikenheuvel

Eikenheuvel is een gebied van circa 34 hectare aan de zuidzijde van Uden, naast de wijk Uden-Zuid. Nadat het naastgelegen plangebied De Ruiter is gerealiseerd komt de Eikenheuvel in beeld als verdere uitbreiding. Voor het gebied zijn diverse ambities opgesteld welke nu vertaald moeten gaan worden in een invulling van het plangebied.

Woningbouw

Centrumgebied Uden-Zuid

Het centrale hart van Uden-Zuid heeft al langere tijd op de planning gestaan om woningen op te bouwen. Nadat het aantal woningen in etappes is teruggebracht naar 50 is het plan in procedure gegaan. De 50 woningen zijn grondgebonden, verdeeld in 2 hofjes. Eromheen wordt een parkomgeving met speelveld aangelegd. Dit project wordt ontwikkeld door …

Woningbouw

’t Veld Geffen

Projecten Oss

De kern Geffen heeft een woningbehoefte van 325 tot 430 woningen tot het jaar 2035. Om aan die behoefte grotendeels te voldoen is aan de oostzijde van Geffen een plangebied afgebakend voor het realiseren van circa 310 woningen.

Woningbouw

Stationskwartier Ravenstein

Projecten Oss

Het Stationskwartier in Ravenstein is een nieuwe uitleglocatie voor woningbouw, bestaande uit de delen Sportvelden en Bendelaar. Het deelgebied Sportvelden beslaat het sportpark Den Ong en is gelegen ten zuiden van de spoorlijn Oss-Nijmegen. Deelgebied Bendelaar is gelegen ten noorden van deze spoorlijn. In circa 10 jaar tijd moeten hier ongeveer 300 woningen gebouwd worden, …

Woningbouw

Amsteleind (Oss-West)

Projecten Oss

Oss-West is de grootschalige uitbreiding van de plaats Oss. Daarmee wil de gemeente Oss invulling geven aan de ambitie om de woonfunctie van Oss te versterken. Daarbij wil het ook de woningopgaven van ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen ondersteunen. Er moet een woonwijk komen voor circa 3000 woningen, waarbij ook de overgang naar het open buitengebied gewaarborgd …

Woningbouw

TudorPark

Projecten Haarlemmermeer

TudorPark is een woonwijk geïnspireerd op de Engelse Tudorstijl, waar ongeveer 1.350 nieuwbouwwoningen gebouwd zullen worden. TudorPark is gelegen ten zuidwesten van Hoofddorp. Momenteel zijn er al veel woningen gerealiseerd en hebben de eerste bewoners zich gevestigd in de wijk. Door het gevarieerde aanbod in woningtypes, groottes en stijlen biedt TudorPark een geschikte woonplek voor …

Woningbouw

Turfspoor

Projecten Haarlemmermeer

Er vindt momenteel een transformatie plaats in het gebied rondom Lisserbroek, de Olmenhorst en het Turfspoor. Wat op dit moment nog voornamelijk landbouwgrond is, zal worden omgevormd tot een groen en landschappelijk gebied, waar mensen echt buiten kunnen wonen. De plannen voor deze ontwikkeling worden gemaakt in samenwerking met de toekomstige bewoners. In totaal biedt …

Woningbouw

Nieuw Vennep West

Projecten Haarlemmermeer

Tussen Beinsdorp en Getsewoud strekt zich een uitgestrekt gebied van bijna 300 hectare uit, dat momenteel voornamelijk bestaat uit boerenland. De grondeigenaren, landschapsontwerpers, architecten en de gemeente werken samen aan plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op deze locatie. Het doel van het plan is om in Nieuw-Vennep-West een wijk te creëren waarbij …

Woningbouw