Splitsen percelen

Vraag een Demo aan

Eigendommen één beeld samen

Zelf percelen combineren met bestemmingen, de gebouwen en de bestaande situatie.

Altijd actuele transacties

Direct een totaal beeld van alle vastgestelde bestemmingsplannen van alle bestemmingsplannen

De juridische werkelijkheid

All functie’s over adressen en gebouwen centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

Bent u zich bewust van het belang van correcte grenzen bij het Kadaster en heeft u regelmatig te maken met administratieve grenzen? Dan is onderstaande informatie van groot belang van u. Voor advies over het gebruik van de SPLITS-applicatie kunt u contact opnemen met ROgeo. Wij helpen u graag.

SPLITS-applicatie
In de SPLITS-applicatie – ontwikkeld door het Kadaster – kunt u zelf, de notaris of een gemachtigde percelen splitsen. Voor verkoop van één of meerdere gedeelten van het kadastrale perceel worden de nieuwe grenzen ingevoerd. Bij het splitsen ontstaan nieuwe percelen met een voorlopige oppervlakte en een definitief perceelnummer. Het bepalen van de nieuw te vormen grens kan op diverse manieren. Een veel gebruikte manier is het intekenen van de nieuwe grens met de tekenopties in de applicatie. Als referentie worden hierbij de kadastrale en GBKN-lijnen aangeboden. Maar is dit wel zo nauwkeurig?

Efficiënt splitsen
Bij planvorming gaat het meestal om het splitsen van meerdere percelen. Heeft u problemen met het vormen van nieuwe percelen door administratieve grenzen of wijkt de voorlopige grootte van het nieuwe perceel teveel af van de grootte vermeld in de koopovereenkomst? Wij beschikken over de kennis u te adviseren over uiteenlopende aspecten in het splitsingsproces. Goed en efficiënt gebruik van de applicatie kan veel tijd en geld besparen bij de overdracht en toekomstige planvorming. De specialisten van ROgeo vertellen u exact wat de meest efficiënte wijze is voor uw specifieke geval.    Of bel 0887006000

    Nauwkeurige grenzen voorkomt onduidelijkheid.
    Het intekenen van nieuwe perceelsgrenzen enkel op basis van de applicatie SPLITS leidt snel tot onnauwkeurigheden, die op een later moment voor problemen kunnen zorgen. Een van de geboden oplossingen in SPLITS om de nauwkeurigheid te verbeteren is het invoeren van de nieuwe grenzen door middel van een GML-bestand. Het GML-bestand kan gemaakt worden op basis van het digitaal ruimtelijk plan. Door op basis hiervan de grenzen te bepalen en deze in te voeren in SPLITS, is de zekerheid aanwezig dat de grenzen één op één gaan lopen. Dit voorkomt ook fouten in financiële berekeningen en voorkomt later onaangename verrassingen. ROgeo heeft jarenlange ervaring met het intekenen en splitsen van percelen.