Leanne Kling

Geo informatie verwerker

Gebiedsontwikkeling ROgeo opdrachtgeverschap

Begrippenkader RES implementeren

ROgeo heeft voor verschillende RES regio’s een makkelijk te gebruiken datamanagementsysteem georganiseerd en geïmplementeerd waarbij er een automatische doorrekening van het RES bod o.b.v. het begrippenkader RES wordt doorgevoerd

9 Miljoen woonadressen in 2031

Visualisatie van nieuwbouw woningen tot 2031 Jawel we willen 900.000 extra woonadressen realiseren tot 2031 en ja dat zijn er dan precies 9 miljoen in 2031. In een wereld vol vurige discussies over de haalbaarheid van voorgenomen nieuwbouwproductie in Nederland, is het hoog tijd om samen de feiten in beeld te brengen. Met behulp van ...

Harmonisatie van data en geo

Ninox en Planviewer creëren naadloze integratie voor real-time kaartweergave De integratie van data en geo is een belangrijke stap in het stroomlijnen van het beheer van ruimtelijke informatie. Met de opkomst van online spreadsheets en krachtige API-koppelingen, zijn er nu geavanceerde mogelijkheden om gegevens naadloos te harmoniseren en te visualiseren op kaartlagen. Een dergelijke integratie ...

Informatie

Waar is mijn informatie?

Gegevens worden informatie als de gegevens betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar zijn. Het tijdig beschikbaar zijn kent hierin meerdere betekenissen die van belang zijn. Tijdig beschikbaar in de zin van dat de informatie gereed is op het moment van besluitvorming is een van de betekenissen. Hierdoor worden besluiten genomen op beperkte of onjuiste informatie. Dit ...

Fragment ruimtegebruikskaart van een exploitatieplan

Exploitatieplannen in 2022

Afgelopen jaar zijn er circa 40 verschillende exploitatieplannen in procedure gebracht. Hiervan betrof de helft een herziening van een eerder vastgesteld exploitatieplan. Deze plannen zijn door circa 30 overheden opgesteld. Dat wil zeggen dat nog geen 10 procent van de gemeenten en provincies samen in 2022 een exploitatieplan gepubliceerd heeft en nog geen 5 procent ...

Kadastraal uittreksel niet meer overtypen

Voor veel verschillende doeleinden zijn gegevens uit het Kadaster nodig. Het kadastraal uittreksel is met betrekking tot eigendomsgegevens van een perceel een veelgebruikt product. Hierin staat onder andere de gerechtigde(n), soort recht, aandeel en eventueel het koopjaar en de koopsom. Dit alles wordt geleverd in een pdf-bestand dat per perceel opgevraagd kan worden via de ...

Projectviewer

Vierde ronde Woningbouwimpuls opent in augustus

In augustus 2022 opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is €300 miljoen inclusief BTW beschikbaar.  Deze regeling wordt ook toegankelijk ...

Kennisgeving van een exploitatieplan

Het is gelukt. Het exploitatieplan is samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt ruimte in de gemeente en het nieuws verspreidt zich dat verschillende partijen aan de slag kunnen. De persberichten kunnen de deur uit, zeker in een tijd van woningnood en gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Tijdens het traject tot vaststelling ...

Stappenplan oppervlakten taxatie inbrengwaarden

Een goede input voor het taxatierapport inbrengwaarden voor het exploitatieplan. Voorkom discussie over oppervlakten.

Kloppen de oppervlakten?

Werken met altijd dezelfde totaaloppervlakte. Het klinkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. We horen vaak dat planeconomen en andere financiële mensen voor een gebiedsontwikkeling steeds werken met verschillende totaalsommen van een gebiedsontwikkeling. Dan hebben we het niet over een afwijking van enkele vierkante meters, maar over substantiële afwijkingen waarbij je je ...

Gebiedsontwikkeling ROgeo opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap in 2022: haalbaar in de gebiedsontwikkeling?

De tijd dat er genoeg ruimte was om te bouwen is in Nederland voorbij. Dat betekend dat alle huidige en nieuwe projecten complex van aard zijn, over veel schijven gaan en daardoor behoorlijk in de kosten kunnen lopen. Deze kosten voelt de eindgebruiker, de maatschappij waar wij verantwoording aan afleggen. Vooral wanneer er niet efficiënt gehandeld wordt. Adviseurs zijn duur en de ambtenaren kosten behoorlijk veel maatschappelijk kapitaal. Waar begint efficiënt werken? Bij een goed georganiseerd begin.

Eigendomsgegevens: actueel, snel en overzichtelijk voor een groot gebied

Bij gebiedsontwikkeling is een belangrijk onderdeel dat je weet van wie het eigendom is. Dit geldt voor zowel partijen die publiekrechtelijk bezig zijn als ook voor partijen in het private spectrum. Er zijn diverse locaties op internet waar eigendomsgegevens op te vragen zijn, maar hierbij dient elk perceel afzonderlijk opgevraagd te worden. Tevens moet je ...

Nieuw product ‘Adressenlijst’.

De ontwikkeling aan ons Klantportaal blijft doorgaan! In de afgelopen periode hebben we een aantal (technische) wijzigingen doorgevoerd waardoor het gebruik makkelijker en intuïtiever is. Het belangrijkste nieuws op dit moment echter is dat we een nieuw product hebben gebouwd, de “Adressenlijst”. Door middel van een paar kliks op een kaart kunt u zeer eenvoudig ...

Verzamelen data Regionale Energie Strategie slim opgepakt.

Bij de werkorganisatie voor de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen wilden we zo nauwkeurig mogelijk en onderverdeeld naar thema’s in beeld krijgen hoe we er in de praktijk voor staan. Concreet gaat het dan over plannen voor decentraal opgewekte hernieuwbare energie en de warmte transitie. Daarnaast wilden we ook meer zicht op het besluitvormingsproces en ...

Tjeerd Kooy genomineerd voor de Geo Prestige Award 2020!

Met veel trots hebben wij vernomen dat onze directeur Tjeerd, samen met 1 andere kandidaat, is genomineerd voor de Geo Prestige Award 2020 van Geo-Informatie Nederland (GIN).  Hij is hiervoor gekozen vanwege zijn 25 jaar werkervaring binnen Geo-informatica en de Ruimtelijke Ordening. Vooral voor zijn diepgaande kennis, zijn nimmer aflatende enthousiasme voor het vak en zijn ondernemerschap worden door het GIN ...

Een kadastrale duik in het verleden

Onlangs kwam er bij ons een verzoek binnen. Kunnen we de ligging van een erfdienstbaarheid op kaart verbeelden? An sich geen moeilijk en bijzonder verzoek. Enkel dit maal ging het om een erfdienstbaarheid die in 1968 gevormd is en waarvan de kadastrale nummers niet meer in het geautomatiseerde deel van het kadaster vindbaar waren. Oftewel ...

Kosten voorkomen

Jezelf afvragen: ‘had ik dit vooraf kunnen zien?’  is een cruciale vraag bij het gebruik van geo-informatie. Met Geo-informatie kun je namelijk zaken weergeven hoe iets was, is en is gepland. Hiermee zie je een verloop in de tijd en geeft je informatie en dus handvatten om waar nodig bij te sturen in het proces. ...

Masterplan Elden

Zo’n twee keer per week fiets ik van Nijmegen naar mijn werk in Arnhem. Deze rit brengt mij onder andere over de Huissensedijk langs het pittoreske dorp Elden. Op het eerste gezicht een dorp waar niet zoveel lijkt te gebeuren, maar sinds ik namens ROgeo me bezig houd met de ontwikkelingen in het dorp, blijkt het aanzienlijk ...

Wvg en onteigening in 2020

(Kaart)beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. In een eerder bericht gingen we op het feit in dat de Wvg de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt. Om de toepassing van de Wvg in 2020 nader te duiden is een verdere analyse gedaan van de meldingen in de staatscourant. De conclusies zijn daarbij ook weergegeven ...

De Wet voorkeursrecht gemeenten is weer hot

Waar jarenlang de vele Nederlandse gemeenten zich terugtrokken uit de actieve grondpolitiek, is er de laatste tijd duidelijk een omslag zichtbaar. De belangrijkste reden hiervan is het grote woningtekort. De huizenprijzen blijven hierdoor onverminderd hard stijgen. Zelfs de coronacrisis lijkt hierop geen vat te krijgen. Al met al leidt dit tot regelmatig gebruik van de ...

Documentduplicatie is met recht een vloek voor effectief samenwerken

Het klinkt zo eenvoudig: een bestand delen. En het is ook vrij eenvoudig en vooral rechtlijnig. Althans, zo lijkt het. Je hebt al je bestanden op je harde schijf staan. Als iemand dan bij één van die bestanden moet zijn, dan verstuur je dat bestand via e-mail, je kopieert het op een USB-stick of je ...

Omgevingswet laat nog even op zich wachten

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft per kamerbrief laten weten dat de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot wanneer de Omgevingswet is uitgesteld is nog niet duidelijk. Onder meer door de maatregelen in verband met de coronacrisis is een verantwoorde inwerktreding volgend jaar niet meer mogelijk. Naast de coronacrisis ...

Microsoft Teams: Een duik in de technologie

Microsoft Teams begint een begrip te worden; voor zover dat niet al het geval was natuurlijk. Samen met Zoom (hoewel deze tool momenteel even onder vuur ligt) is het de applicatie die momenteel het meest gebruikt wordt om samen te werken op afstand. Geheel terecht, want Microsoft heeft al jaren geleden volledig ingezet op deze ...

Snel en duidelijk eigendomsgegevens in beeld

ROgeo brengt voor elk gebied in Nederland de eigendomsgegevens snel in beeld. U heeft dan een momentopname van de eigendomssituatie van alle opgegeven percelen. Door eigendomsgegevens – besteld bij het kadaster – digitaal op te slaan, stelt u elke medewerker van uw bedrijf in staat om zelf gegevens op een later tijdstip in te zien. Wilt ...

Fietsnietjes, duikers en zitstenen

Park Lingezegen, het landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, gaat over naar de beheerfase. Het aanleggen is voltooid, de inrichting wordt afgerond en nu moet al dat moois worden beheerd. De parkorganisatie heeft hiervoor een beheerplan opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe het beheer moet worden uitgevoerd om de uiteenlopende functies van het park in stand te ...

Kaartviewer in Teams

Een kaartviewer van je project snel bij de hand, hoe mooi is dat? Binnen enkele kliks kunnen beoordelen hoe de situatie is, wie de eigenaren zijn, wat de omliggende belemmeringen zijn en hoe het ontwerp zich met de bestaande omgeving verhoudt. ROgeo maakt het mogelijk. De afgelopen weken zijn organisaties massaal overgestapt op het thuiswerken. ...

ROgeo helpt gemeenten concept bestemmingsplan digitaal in te zien voor Raad en College

ROgeo biedt gemeenten 3 maanden gratis de mogelijkheid aan om ontwerp bestemmingsplan digitaal te delen voor vaststelling. Bekijk, valideer en deel een nog niet gepubliceerd ruimtelijk plan met bijbehorende regels via een digitale viewer. ROgeo biedt een veilig afgeschermde omgeving op het internet om het nog te publiceren ruimtelijk plan zonder risico te bekijken. Informatie: ...

Laarveld: deelgebied 3 in de startblokken

In Weert is de woningbehoefte net als in andere plaatsen hoog. Aan de noordrand ligt de nieuwbouwwijk Laarveld, waarvan de afronding van deelgebieden 1 en 2 op dit moment bezig is. Er zijn reeds circa 400 woningen gerealiseerd en volgens de huidige plannen komen daar nog ruim 450 woningen bij. Om dit verder mogelijk te ...

Pijnacker-Nootdorp denkt vooruit

De gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in de raadsvergadering van 19 maart het besluit genomen voor het vestigen van de wvg (wet voorkeursrecht gemeenten) op diverse gronden in de gemeente. Eerder werd al het voorlopig besluit genomen. Het ging hierbij om de locaties Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade. Hiermee verzekert de gemeente zich dat ...

Communiceren in Teams en Werken in de Cloud

ROgeo streeft ernaar zo efficiënt mogelijk te werken. Dat bereiken we niet alleen door processen goed in te richten, maar ook door de fysieke én digitale werkomgeving zo flexibel mogelijk te maken. Hoe dat er precies uitziet zal ik hieronder uitleggen. Microsoft speelt een grote rol in onze organisatie. Niet alleen gebruiken wij Microsoft Windows ...

De ROgeo basiskaart geeft een actueel beeld voor aanvang van het project

Bekijk de Basiskaart en krijg een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld. Alle wegen, gebouwen, percelen, hoogtelijnen en waterlopen staan er exact op aangegeven. De kaart maakt inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de meest voor de hand liggende vraag: waar ligt wat? Wij gebruiken de Basisregistratie Grootschalige ...

Kaarten maken het exploitatieplan

In het praktijkblad “Grondzaken en gebiedsontwikkeling” van december 2018 is het artikel ‘Kaarten maken het exploitatieplan’ gepubliceerd. Het artikel gaat over de rol van kaartmateriaal bij het exploitatieplan. Lees het artikel hier.

Voorlopige kadastrale grenzen

Al enige tijd worden bij kadastrale begrenzingen voorlopige grenzen toegepast. Deze voorlopige grenzen hebben een voorlopige buitengrens, een voorlopige kadastrale oppervlakte, maar wel een definitief perceelsnummer. De grenzen blijven voorlopig totdat de definitieve inmeting door het kadaster plaatsvindt. Van deze voorlopige grenzen bestaan twee varianten: de “standaard versie” en de “administratieve grens”. De grens van ...

Exploitatieplan klaar, en dan?

Met het exploitatieplan wordt voldaan aan de grondexploitatiewet, wanneer nog niet met alle eigenaren in een plangebied een overeenkomst is gesloten omtrent het verhalen van kosten. Bij het opstellen van het exploitatieplan worden diverse kaartbijlagen opgesteld die enkele zaken exact omkaderen. Te denken valt aan de begrenzing, eigendomsgrenzen, ruimtegebruik, en veelal ook de fasering en ...

Wet voorkeursrecht gemeenten

Kaarten en onderliggende informatie voor gemeenteraadsbesluiten dienen aan de hoogste standaarden te voldoen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten worden gelegd. De kaart bevat veel informatie, maar dient immer leesbaar te blijven. Door de ervaring die Rogeo heeft met het opstellen van dit soort kaarten, kunnen deze kaarten ...

Besmetting zakelijke rechten

Bij besmetting van zakelijke rechten zijn zakelijke rechten gevestigd op percelen die geheel niks met het ingeschreven zakelijk recht te maken meer hebben. Oorzaken hiervan zijn samenvoegen en splitsen van percelen. Besmetting van zakelijke rechten kan op den duur een probleem gaan vormen. Met name in het buitengebied kan dit ertoe leiden dat zakelijk rechten ...

Toetsing plannen

Bij gebiedsontwikkeling zijn veelal meerdere ontwikkelaars betrokken die elk een eigen manier hebben van digitale bestanden opstellen. Het is aan het projectbureau / de gemeente om te toetsen of de gemaakte ontwikkelingen kloppen aan de vooraf gestelde kaders. Om dit in goede banen te leiden is het van belang om een goede vooraf goede richtlijnen ...

Uitgiftetool

Bent u bezig om gronden uit te geven, dan is het noodzaak de stand van zaken goed in beeld te blijven houden. Hiervoor heeft Rogeo samen met Planviewer een online tool ontwikkeld waarin de kavels aangebracht zijn en waarin relevante gegevens bijgehouden kunnen worden. Te denken valt aan ontwikkelaar, ontwikkeljaar, prijscategorieën en andere relevante kenmerken. ...

Blik vooruit

Het steeds verder ontwikkelen van diensten en producten voor het in beeld brengen van ruimtelijke vraagstukken gaat altijd door. ROgeo wil zich in de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner bij ruimtelijke ontwikkeling, kennis- en informatiemanagement zijn hierbij speerpunten. Ook houdt ROgeo zich bezig met het intelligent benaderen en toepassen van landelijke administraties binnen het ...

De kern van ROgeo

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij een ruimtelijk project. In de praktijk wordt gewerkt vanuit verschillende vakdisciplines die allemaal met de eigen en juiste gegevens werken. Gegevens die soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of consequenties hebben voor andere aspecten. ROgeo verzamelt om die reden informatie vanuit de verschillende vakdisciplines en brengt die helder ...

Vraagstukken binnen vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling

ROgeo heeft in 12 jaar tijd veel kennis opgedaan over het gebruik van landelijke administraties en ook veel toegepast in ruimtelijke vraagstukken. Afhankelijk van het onderzoeksgebied en de onderzoeksvraag is er al snel sprake van een grote hoeveelheid data die op een intelligente manier benaderd en toegepast moet worden. Het juist benaderen van de onderzoeksvraag ...

Administratieve grenzen

Gaat u uw eigendomsperceel splitsen? Al eerder is onder de aandacht gebracht dat het invoeren van voorlopige grenzen in de applicatie Splits het nauwkeurigst is door het inladen van een gml-bestand, met grenzen ingetekend op basis van het stedenbouwkundigplan. Daar krijg je te maken met administratieve grenzen die soms afwijken van de werkelijke eigendomssituatie. ROgeo ...

Herziening exploitatieplannen

Exploitatieplannen dienen elk jaar herzien te worden. Bij het opstellen van het eerste exploitatieplan worden diverse berekeningen en kaartmateriaal gemaakt om het financiële onderbouwing te verantwoorden. In de loop der tijd veranderen de inzichten, plannen en wensen waardoor het exploitatieplan niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Maar de voornaamste wijziging is veelal dat de beschreven ...

Afwijkende oppervlakten percelen

In de gebiedsontwikkelingspraktijk komt het meermalen voor  dat er een verschil zit tussen de oppervlakte die het kadaster vermeldt in het kadastraal uittreksel en de oppervlakte die gemeten wordt aan de hand van de kadastrale lijnen die vast zijn gelegd door het kadaster. In onze nieuwsbrief van eind 2010 berichtten we daar ook al over. ...

Portefeuillebeheer in het nieuws

Steeds meer gemeenten komen in financiële problemen door de keuzes die zij gemaakt hebben met hun grondpolitiek. Met de groeiverwachtingen uit de tijden van economische groei waarbij het bouwtempo steeds hoog blijft, zijn vele gemeenten overgestapt naar een actief grondbeleid. Dit houdt in dat zij actief gronden zijn gaan verwerven. In de tijden van economische ...

Standaarden bij exploitatieplannen

Voor exploitatieplannen zijn bij de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 geen bepalingen opgenomen voor het standaardiseren van exploitatieplannen. Dit ondanks dat het exploitatieplan veel raakvlakken heeft met andere instrumenten uit de ruimtelijke ordening en dan met name het bestemmingsplan. Het bekendste raakvlak is het gezamenlijk vaststellen van een exploitatieplan en een ...

Exploitatieplannen, hoe uitwisselbaar te maken?

Het heeft weinig zin om met de exploitatieplannen een totaal nieuwe richting in te slaan op het gebied van standaardiseren ten opzichte van de standaarden die opgesteld zijn voor andere ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan. De huidige standaarden bieden voldoende aanknopingspunten waarmee voor het exploitatieplan eveneens in standaarden is te omschrijven en vast te stellen. ...

Exploitatieplan Jacobskamp

Op 30 juni 2011 is door de gemeente Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan en exploitatieplan “Jacobskamp” vastgesteld. ROgeo heeft voor het exploitatieplan berekeningen en kaartmateriaal aangeleverd die als basis hebben gefungeerd. In overzichtelijke kaartbeelden is onder andere de kadastrale situatie met eigendommen in beeld gebracht en is het ontwerp van het gebied uitgewerkt. Met deze uitwerking is ...

Jurisprudentie exploitatieplannen

Tegen meerdere exploitatieplannen is beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor is er jurisprudentie omtrent exploitatieplannen ontstaan. Zeker een drietal exploitatieplannen zijn vernietigd door de Raad van State. Dit betreft het exploitatieplan Molenbeek in Nunspeet, het exploitatieplan Westelijk Beverwijk in Beverwijk en het exploitatieplan Bedrijventerrein De Tweeling in Emmen. De  hieruit voorgekomen jurisprudentie zal ...

Methoden en technieken

Er is onderzoek gedaan om vier dynamische bronkaarten te genereren, elk met een eigen vakdiscipline. Deze bronkaarten vormen, in tegenstelling tot de exploitatieplankaart, een intern communicatiemiddel voor de communicatie tussen alle partijen die direct bij de ontwikkeling betrokken zijn. Op basis van deze bronkaarten zijn vervolgens drie combinatiekaarten, noem het weergaven, gegenereerd waarin alle dertien ...