Wet voorkeursrecht

Kaarten en onderliggende informatie voor gemeenteraadsbesluiten dienen aan de hoogste standaarden te voldoen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten worden gelegd. De kaart bevat veel informatie, maar dient immer leesbaar te blijven. Door de ervaring die Rogeo heeft met het opstellen van dit soort kaarten, kunnen deze kaarten in een relatief kort tijdsbestek worden opgesteld. De kaarten worden vergezeld met lijsten met relevante informatie, zoals de oppervlakte van de relevante gronden en de kadastrale oppervlakte van de percelen.

De wet dient om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt. Wanneer er door middel van een besluit bepaald is dat op een deel of het gehele perceel een voorkeursrecht is gelegd, dan dient de grondeigenaar de grond bij verkoop eerst aan te bieden bij de overheid. Dit betekent niet dat de grondeigenaar op dat moment verplicht is te verkopen.

Informatiebeheer
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat een eigenaar van c.q. een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst aan de des betreffende te koop moet aanbieden. De eigenaren en overige gerechtigden ontvangen aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan, Rogeo helpt u desgewenst bij het gehele proces.

Vraag een Demo aan


Rogeo heeft veel ervaring en zorgt dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt.

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot