Besmetting zakelijke rechten

Bij besmetting van zakelijke rechten zijn zakelijke rechten gevestigd op percelen die geheel niks met het ingeschreven zakelijk recht te maken meer hebben. Oorzaken hiervan zijn samenvoegen en splitsen van percelen. Besmetting van zakelijke rechten kan op den duur een probleem gaan vormen. Met name in het buitengebied kan dit ertoe leiden dat zakelijk rechten zijn gevestigd op percelen die enkele honderden tot duizenden meters van het betrokken object zijn gelegen.

Om besmetting van zakelijke rechten tegen te gaan is het noodzakelijk om kennis te hebben van de kadastrale systemen, zodat er een gedegen onderzoek naar gedaan kan worden. Het zakelijke recht is vaak jaren terug gevestigd op een perceel, waarvan de achtergrond moeilijk te herleiden kan zijn. Wanneer het betreffende gebied wordt ontwikkeld vinden er vele kadastrale splitsingen plaats. Hierdoor kan het dus zijn dat percelen die bestemd zijn om uit te geven, belast zijn met zakelijke rechten die niet relevant zijn. Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan contact op met Rogeo.