Pijnacker-Nootdorp denkt vooruit

De gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in de raadsvergadering van 19 maart het besluit genomen voor het vestigen van de wvg (wet voorkeursrecht gemeenten) op diverse gronden in de gemeente. Eerder werd al het voorlopig besluit genomen. Het ging hierbij om de locaties Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade. Hiermee verzekert de gemeente zich dat zij een partij zijn en meer invloed hebben op de toekomstige (woningbouw-)ontwikkelingen van de gemeente.

ROgeo heeft de gemeente voorzien van ondergronden, zodat er een goed onderbouwde afbakening van de gebieden kon plaatsvinden. Op basis daarvan zijn eigendomslijsten en wvg-kaarten opgesteld, gebruikt door B&W en gemeenteraad voor de besluitvorming.

Wvg in Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker-Nootdorp vestigt wvg op diverse percelen.