Afwijkende oppervlakten percelen

In de gebiedsontwikkelingspraktijk komt het meermalen voor  dat er een verschil zit tussen de oppervlakte die het kadaster vermeldt in het kadastraal uittreksel en de oppervlakte die gemeten wordt aan de hand van de kadastrale lijnen die vast zijn gelegd door het kadaster. In onze nieuwsbrief van eind 2010 berichtten we daar ook al over. Dit onderwerp brengen we graag nogmaals onder de aandacht vanwege de relatieve onbekendheid van deze situatie.

Het kadaster kent een register waarin de oppervlakten van percelen staan. Deze oppervlakten zijn soms al decennia geleden opgenomen waarbij meetmethoden uit die tijd zijn gehanteerd. Daarnaast beschikt het kadaster over een lijnenbestand in een geografisch informatie systeem (GIS), waarin de kadastrale grenzen van alle percelen in Nederland zijn opgenomen. Met deze lijnen is ook een oppervlakte te berekenen van een perceel.

Wanneer de oppervlakten van beide bronnen met elkaar worden vergeleken, blijkt veelal dat er verschillen zijn tussen beide oppervlakten. Juridisch gaat de waarde die in de registers staat vóór de oppervlakte die gemeten wordt. Dit geeft problemen bij onder andere grondtaxaties, exploitatieplannen, de berekening van  oppervlakte voor de grondportefeuille en andere ruimtelijke plannen.  De verschillen betekenen extra kosten ten laste van de gemeente of beperken de opbrengst en/of kostenverhaal. ROgeo geeft u graag adviezen hoe om te gaan met de materie rond de verschillen in oppervlakte.