Vierde ronde Woningbouwimpuls opent in augustus - Rogeo.nl Vierde ronde Woningbouwimpuls opent in augustus - Rogeo.nl

Vierde ronde Woningbouwimpuls opent in augustus

Auteur: Diana Futselaar
1 juni, 2022
Projectviewer

In augustus 2022 opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is €300 miljoen inclusief BTW beschikbaar. 

Deze regeling wordt ook toegankelijk voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners en project indienen met minimaal 200 woningen. 

Bij de eerste drie rondes van de woningbouwimpuls werd er in totaal een bijdrage aan bijna 140.000 nieuwe woningen geleverd, waarvan merendeel betaalbaar.  Rogeo heeft meerdere gemeenten visueel ondersteund met kaartmateriaal bij het succesvol aanvragen van de WBI.

Voorwaarden 

De eerst genoemde voorwaarde voor de aanvraag is dat de aanvraag betrekking heeft op een afgebakend projectgebied waarin de minimale projectomvang 200 woningen bedraagt.  

Ter ondersteuning van de aanvraag is het verstandig om gebruik te maken van bijvoorbeeld een grenzenkaart die de basis vormt voor alle andere kaartbijlagen. Bij het opstellen van de begrenzing dienen diverse onderdelen in acht te worden genomen. Zoals het vigerend bestemmingsplan en de eigendomssituatie.  Door gegevens op een correcte wijze weer te geven ontstaat er een solide basis voor de berekening. Voor specifieke onderdelen worden afgeleide kaarten gemaakt om nog meer ruimtelijk inzicht te verschaffen.  

Rogeo heeft het unieke drieluik van kennis van het publiek instrumentarium, de private aangelegenheden en het civiele proces verenigd onder één dak. Onze datagedreven GIS- en GEO specialisten maken het mogelijk om een juridische, visuele weergave van de werkelijkheid in kaart te brengen, te interpreteren en daarover te adviseren. 

Heeft u ondersteuning of advies nodig bij het opstellen van uw projectgebied? 

Neem contact met ons op!  

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot