Methoden en technieken - Rogeo.nl Methoden en technieken - Rogeo.nl

Methoden en technieken

Auteur: Chris van der Berg
12 januari, 2009

Er is onderzoek gedaan om vier dynamische bronkaarten te genereren, elk met een eigen vakdiscipline. Deze bronkaarten vormen, in tegenstelling tot de exploitatieplankaart, een intern communicatiemiddel voor de communicatie tussen alle partijen die direct bij de ontwikkeling betrokken zijn. Op basis van deze bronkaarten zijn vervolgens drie combinatiekaarten, noem het weergaven, gegenereerd waarin alle dertien kaartlagen zichtbaar zijn en welke dus als communicatiemiddel in het formele exploitatieplan fungeren.

Bij het benoemen van deze bronkaarten is allerlei geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens, die gebaseerd is op een algemene informatiebehoefte die volgens Rogeo binnen een projectorganisatie bestaat. Deze informatiebehoefte is gedefinieerd op basis van de praktijkervaring en kennis van Rogeo en is vervolgens beheerst technisch gerubriceerd en gestandariseerd.

De geo-informatie betreft alles wat ruimtelijk vast te leggen is binnen het studiegebied en wat van invloed is op de realisatie van het project. De gegevens kunnen doorlopend worden geïnventariseerd, beheerd en geanalyseerd.

Met behulp van GIS- en CAD-applicaties worden verschillende stromen gegevens (basis- en projectgegevens) uitgesplitst en beheerd.

Verantwoordelijkheid voor de verschillende bronkaarten ligt bij de vakdisciplines die aan de betreffende bronkaart ten grondslag liggen. Per bronkaart is populair gesteld iemand met een BSN-nummer verantwoordelijk. De gegevens die verwerkt zijn in de bronkaarten zijn direct afkomstig van uitgangspunten, beleid en onderzoeken die als leidend worden gezien door de vakspecialisten voor de ontwikkelingen van een gebied.

Het uiteindelijke doel van de bronkaarten is het anticiperen op voortschrijdend inzicht en kennisbehoud en maakt jaarlijkse herziening van het exploitatieplan mogelijk. Ook maken deze bronkaarten het mogelijk dat alle producten die tot stand komen in het ruimtelijke ontwikkelingsproces van de juiste informatie voorzien worden.

Omdat er binnen deze methode van uitgegaan kan worden dat de bronkaarten altijd juist en up-to-date zijn, vormen zij de basis voor de gecombineerde kaartlagen. Op het moment dat in de bronkaart iets wijzigt, zal deze wijziging direct ook zichtbaar zijn in het andere kaartmateriaal.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot