De ROgeo basiskaart geeft een actueel beeld voor aanvang van het project

Bekijk de Basiskaart en krijg een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld. Alle wegen, gebouwen, percelen, hoogtelijnen en waterlopen staan er exact op aangegeven. De kaart maakt inzichtelijk welke bestaande structuren gehandhaafd worden en welke eventueel moeten wijken, maar beantwoordt ook de meest voor de hand liggende vraag: waar ligt wat?

Wij gebruiken de Basisregistratie Grootschalige Topografie, adressen en het actueel hoogte bestand. De Basiskaart is tevens een gesloten oppervlakteanalyse op basis van de huidige situatie. Zo kan bijvoorbeeld het aantal te slopen vierkante meters worden bepaald. Deze kaart ligt ook ten grondslag aan de watertoets en wordt gebruikt om de gebruiksruimte van bestaande zoneringen te bepalen. ROgeo heeft veel ervaring en zorgt dat u snel met de juiste informatie aan de slag kunt.