Exploitatieplannen, hoe uitwisselbaar te maken?

Het heeft weinig zin om met de exploitatieplannen een totaal nieuwe richting in te slaan op het gebied van standaardiseren ten opzichte van de standaarden die opgesteld zijn voor andere ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan. De huidige standaarden bieden voldoende aanknopingspunten waarmee voor het exploitatieplan eveneens in standaarden is te omschrijven en vast te stellen. In een apart gml-bestand voor het exploitatieplan, kunnen koppelingen aangebracht worden naar het bestemmingsplan dat gelijktijdig is vastgesteld. Daarnaast kunnen de verplichte en facultatieve onderdelen van het exploitatieplan in het gml-bestand worden opgenomen. Hierdoor gaat het exploitatieplan onderdeel uitmaken van uitwisselbare en vergelijkbare plannen.

De grootste uitdaging is om voor de ruimtegebruikskaart, een facultatieve kaart van het exploitatieplan (artikel 6.13.2.a Wro), standaarden op te stellen. Door hiervoor standaarden op te stellen, wordt de meest informatieve kaart van het exploitatieplan uitwisselbaar gemaakt. Het zal echter een complexe kaart kunnen worden, afhankelijk van de plannen. Software zal hierbij de opsteller moeten ondersteunen, vergelijkbaar met de software voor het opstellen van een bestemmingsplan. De bestaande software kan dan ook als basis dienen om toekomstige software voor exploitatieplannen te ontwikkelen.