Een kadastrale duik in het verleden - Rogeo.nl Een kadastrale duik in het verleden - Rogeo.nl

Een kadastrale duik in het verleden

Auteur: Sjors Averdonk
17 augustus, 2020

Onlangs kwam er bij ons een verzoek binnen. Kunnen we de ligging van een erfdienstbaarheid op kaart verbeelden? An sich geen moeilijk en bijzonder verzoek. Enkel dit maal ging het om een erfdienstbaarheid die in 1968 gevormd is en waarvan de kadastrale nummers niet meer in het geautomatiseerde deel van het kadaster vindbaar waren.

Oftewel geen rechttoe rechtaan verzoek, maar een verzoek waar onderzoek voor nodig was. Het beginpunt was de akte. De tekst luidde:

“ten laste van de verkochte gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Ressen sectie A nummers 776 en 777 en ten behoeve van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A nummer 846, en het niet verkochte deel van de nummers 776 en 777, dat de oostelijke strook van genoemde nummer 776 en 777 ter gelijke breedte van nummer 846 niet mag worden gebruikt als opslagterrein, doch wel voor de bouw van een of meer woningen.”

De akte meldt als aanknopingspunten kadastrale nummers en de onroerende zaak waar dit als erfdienstbaarheid bij wordt vermeld. Als struikelblok gold echter dat in de akte een verkeerde verwijzing was opgenomen, waardoor de erfdienstbaarheid bij aan een verkeerd perceel was gekoppeld, vele kilometers verder weg.

Hulpkaarten van het kadaster gaven verder richting. Ze misten alleen nog de verhouding ten opzichte van de huidige situatie. Wel kwam aan het licht dat het gebied dus niet was gelegen bij het gekoppelde perceel van de akte, maar dus bij een ander perceel hoorde. In combinatie met een kadastrale kaart van 1832, de actuele kaart en de hulpkaarten werd de locatie bepaald. Op de hulpkaarten waren nog steeds enkel niet actuele perceelnummers genoemd. De oplossing was het door middel van schalen en positioneren de hulpkaart onder de actuele kaart te leggen. Het resultaat is dat duidelijk is waar de genoemde percelen zijn gelegen. Tevens werd geconstateerd dat het perceel waar het voornamelijk om draaide, perceel 846, reeds bebouwd was.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot