Portefeuillebeheer in het nieuws

Steeds meer gemeenten komen in financiële problemen door de keuzes die zij gemaakt hebben met hun grondpolitiek. Met de groeiverwachtingen uit de tijden van economische groei waarbij het bouwtempo steeds hoog blijft, zijn vele gemeenten overgestapt naar een actief grondbeleid. Dit houdt in dat zij actief gronden zijn gaan verwerven. In de tijden van economische groei zouden zij veel geld kunnen verdienen wanneer de bouwrijpe gronden verkocht werden voor verdere ontwikkeling. Door de economische crisis is de bouw gestagneerd, waardoor de gemeenten hun gronden niet verkocht krijgen. Dit heeft tot gevolg dat de gronden voor een veel lagere prijs dan geboekt worden verkocht of dat gemeenten de extra rentelasten moeten gaan dragen. Daarbij wordt het aantal woningen bij projecten veelal verlaagd of het hele ontwerp aangepast. Dit samen leidt tot tekorten van vele miljoenen euro’s.

Een bijkomend probleem is dat veel gemeenten niet inzichtelijk hebben welke gronden ze in bezit hebben of wat de status is van hun gronden. Om een goed grondbeleid te voeren is dit overzicht van groot belang, zodat de cijfers waarmee gerekend wordt, kloppen. ROgeo is al jarenlang actief met het in beeld brengen van grondposities en het beheren van deze gronden in een zogenaamd portefeuilleoverzicht. Door de juiste gebiedsanalyses te maken komen de gewenste gegevens samen, waarmee belangrijke afwegingen worden gemaakt. Dit is van belang in de tijd waarbij het grondbezit van de gemeente een te zware stempel drukt op de begroting en er juist bezuinigd moet worden.