Uitgiftetool

Bent u bezig om gronden uit te geven, dan is het noodzaak de stand van zaken goed in beeld te blijven houden. Hiervoor heeft Rogeo samen met Planviewer een online tool ontwikkeld waarin de kavels aangebracht zijn en waarin relevante gegevens bijgehouden kunnen worden. Te denken valt aan ontwikkelaar, ontwikkeljaar, prijscategorieën en andere relevante kenmerken. Deze tool is eenvoudig uit te breiden naar locatiespecifieke kenmerken.

Tevens is de tool in te voegen in de openbare website van uw project, waarbij u kunt aangeven welke gegevens openbaar in te zien zijn. Hiermee kunt u de gehele uitgifte coördineren en worden de gegevens in duidelijke overzichten gepresenteerd. Door de integratie met de website is het direct zichtbaar voor de klant wat de status is van de verschillende kavels en kan er gericht worden gezocht. Mocht u meer informatie willen hebben over de uitgiftetool, neem dan contact met ons op.