Administratieve grenzen

Gaat u uw eigendomsperceel splitsen? Al eerder is onder de aandacht gebracht dat het invoeren van voorlopige grenzen in de applicatie Splits het nauwkeurigst is door het inladen van een gml-bestand, met grenzen ingetekend op basis van het stedenbouwkundigplan. Daar krijg je te maken met administratieve grenzen die soms afwijken van de werkelijke eigendomssituatie. ROgeo kan u dan adviseren bij problemen bij het splitsen van een perceel. Van de uitkomst kan een gml-bestand geleverd worden.


In de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunnen uitsluitend gehele percelen worden opgenomen. Het Kadaster heeft hiervoor de regelgeving voor gedeeltelijke percelen aangepast. Het vormen van deelpercelen is vroeger ontstaan om snel een gedeelte van een perceel te kunnen overdragen. Zonder inmeten omdat de verwerkingstijd nogal lang duurde. De nieuwe regelgeving geeft de mogelijkheid om aan de hand van een situatietekening aan de akte direct de gedeeltelijke percelen als geheel perceel in te laten schrijven. Voor het vormen van de nieuwe grenzen is de applicatie Splits door het Kadaster ontwikkeld. De nieuwe definitieve percelen worden gevormd met voorlopige grenzen zo ook de oppervlakte.

Administratieve grenzen komen voor wanneer het Kadaster een deelperceel heeft omgezet naar een geheel perceel of wanneer een gedeelte van een perceel is ingeschreven aan de hand van een (transport)akte met een situatietekening. Doordat bij het omzetten van deelpercelen of overnemen van grenzen uit een situatietekening geen precieze gegevens voorhanden zijn over de ligging, ontstaan bij administratieve grenzen onnauwkeurigheden. Ondanks dat een perceel met administratieve grenzen geen juridische waarde heeft zorgt dit binnen de ruimtelijke ontwikkeling voor veel onduidelijkheid. De administratieve grenzen blijken vaak anders te liggen dan de werkelijke eigendomssituatie is.