Vraagstukken binnen vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling

ROgeo heeft in 12 jaar tijd veel kennis opgedaan over het gebruik van landelijke administraties en ook veel toegepast in ruimtelijke vraagstukken. Afhankelijk van het onderzoeksgebied en de onderzoeksvraag is er al snel sprake van een grote hoeveelheid data die op een intelligente manier benaderd en toegepast moet worden. Het juist benaderen van de onderzoeksvraag en toetsen of de gekozen aanpak leidt tot een relevant resultaat is daarbij van belang.

Een voorbeeld van een onderzoeksvraag: Maak een verschillenanalyse van de eigen administratie van eigendom en die van het Kadaster (BRK) gecombineerd met de gebouwen administratie (BAG). Dit is een vraag die wij al meerdere keren hebben beantwoord, en waaruit wezenlijke vraagstukken naar voren zijn gekomen voor de opdrachtgever.

Een ander aspect is het gebruik van historische data. ROgeo beschikt over unieke historische data van bestemmingsplannen. Het gebruik van historische data komt van pas bij het vaststellen van ontwikkelingen in de tijd of toetsen van de rechtsgeldigheid van plannen op een bepaald moment in het verleden.
Zomaar wat voorbeelden wat er nu mogelijk is met de landelijke administraties die de afgelopen jaren allemaal tot stand zijn gekomen. Neem gerust contact op om van gedachte te wisselen over hoe en of u deze administratie voor u kan laten werken.