Kennisgeving van een exploitatieplan

Het is gelukt. Het exploitatieplan is samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt ruimte in de gemeente en het nieuws verspreidt zich dat verschillende partijen aan de slag kunnen. De persberichten kunnen de deur uit, zeker in een tijd van woningnood en gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Tijdens het traject tot vaststelling zijn alle belemmeringen in beeld gebracht en beoordeeld. De puzzel is gelegd.

BRK-BP

Maar ben je ook klaar met het exploitatieplan? Naast dat de brondata van een exploitatieplan een goed startpunt zijn voor verdere uitwerking van het gebied, dient het exploitatieplan ook onder aandacht te worden gebracht van de grondeigenaren. De publicatie in het gemeenteblad (per 1 juli 2021) en als ruimtelijk plan zijn de bekende wijzen van kennisgeving van een exploitatieplan. Maar een exploitatieplan dient als enige ruimtelijke plan ook ingeschreven te worden in de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hierdoor is het een vreemde eend tussen de andere publiekrechtelijke beperkingen, maar het verhoogt de transparantie.

De inschrijving geldt voor het eerste exploitatieplan dat voor een gebied wordt gemaakt, maar ook voor alle herzieningen. Deze inschrijving zorgt ervoor dat het exploitatieplan als aantekening op het kadastraal uittreksel komt te staan. Daarnaast zal bij een grondoverdracht de koper door de notaris op de in werking zijnde exploitatieplan gewezen worden.

Kennisgevingsbrief

Alle eigenaren in het exploitatieplangebied horen eveneens een kennisgevingsbrief te ontvangen. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij dat er opnieuw naar de grondeigenaren in het plangebied gekeken moet worden. De grondeigenaren die op moment van vaststelling een deel van het exploitatieplangebied in bezit hebben, dienen de brief te ontvangen. Zij zijn immers belanghebbende. Dit kan een andere eigenaar zijn dan de eigenaar die is meegenomen in het exploitatieplan.

Een exploitatieplan gaat van een peildatum uit die vanwege de benodigde berekeningen en procedures enkele maanden voor het moment van vaststellen ligt. Tussen deze peildatum en de vaststelling kan een in het plangebied gelegen stuk grond verkocht zijn aan een andere partij. Om de juiste eigenaar aan te schrijven, dient dus bij het versturen van de kennisgevingsbrieven een actuele eigendomsoverzicht voor handen te zijn. Daar zijn eenvoudige hulpmiddelen voor, zodat de brieven snel de deur uit zijn.

Er is dus nog werk te verrichten nadat een exploitatieplan is vastgesteld. Het verzorgen van de publicatie, het instellen van de publiekrechtelijke beperkingen en het versturen van de kennisgevingsbrieven brengt het plan steeds dichter bij uitvoering. Zoekt u ondersteuning in deze stappen? Neem dan contact op met ROgeo.