Exploitatieplan klaar, en dan?

Met het exploitatieplan wordt voldaan aan de grondexploitatiewet, wanneer nog niet met alle eigenaren in een plangebied een overeenkomst is gesloten omtrent het verhalen van kosten. Bij het opstellen van het exploitatieplan worden diverse kaartbijlagen opgesteld die enkele zaken exact omkaderen. Te denken valt aan de begrenzing, eigendomsgrenzen, ruimtegebruik, en veelal ook de fasering en verwerving.

Dit kaartmateriaal biedt een goede basis voor de verdere uitwerking van het plangebied. Matenplannen, uitgiftekaarten, grondruilingen, grondexploitaties, onteigening en vele dingen meer kunnen inclusief oppervlakteberekeningen opgesteld worden op basis van de maatvaste exploitatieplankaartbijlagen. Hierdoor heb je een 1-op-1 aansluiting met het exploitatieplan en financiƫle verantwoording. Bovenal is het de beste basis voor de verplichte jaarlijkse update van het exploitatieplan. Het bijwerken van de gegevens naar de recente ontwikkelingen wordt eenvoudiger wanneer de basisgegevens in hetzelfde stramien worden aangeleverd. Tevens kunnen de kaartbeelden goed worden vergeleken. Werk dus met een goede basis die Rogeo biedt.