Kloppen de oppervlakten?

Werken met altijd dezelfde totaaloppervlakte. Het klinkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. We horen vaak dat planeconomen en andere financiële mensen voor een gebiedsontwikkeling steeds werken met verschillende totaalsommen van een gebiedsontwikkeling. Dan hebben we het niet over een afwijking van enkele vierkante meters, maar over substantiële afwijkingen waarbij je je vraagtekens kunt gaan zetten. Dit werkt dan natuurlijk door in de berekeningen, waar uiteindelijk diverse beleidskeuzes op worden gemaakt.

De methode die ROgeo hanteert is een werkwijze waarbij de grenzen helder zijn gedefinieerd, waardoor je bij elke bevraging van oppervlakten uit het plangebied een eenduidig resultaat krijgt. Als er grenswijzigingen plaatsvinden, dan is dit gedocumenteerd en dus herleidbaar. De dan nieuwe oppervlakten zijn dan op basis van bewust gemaakte keuzes en zijn consequent overal in doorgevoerd. Dit alles is bovendien in een korte tijd beschikbaar voor een gebiedsontwikkeling. Benieuwd hoe dit werkt voor uw project? Laten we er samen naar kijken!