Toetsing plannen - Rogeo.nl Toetsing plannen - Rogeo.nl

Toetsing plannen

Auteur: Rosa de Witte
21 februari, 2018

Bij gebiedsontwikkeling zijn veelal meerdere ontwikkelaars betrokken die elk een eigen manier hebben van digitale bestanden opstellen. Het is aan het projectbureau / de gemeente om te toetsen of de gemaakte ontwikkelingen kloppen aan de vooraf gestelde kaders. Om dit in goede banen te leiden is het van belang om een goede vooraf goede richtlijnen op te stellen en voor de toetsing een procedure af te lopen.

Om goed te kunnen toetsen, dienen de basiskaarten in orde te zijn. Het Rogeo basisinformatiesysteem sluit hier perfect op aan, waarbij de beschikbare projectinformatie in een aantal standaardkaarten worden opgesteld. De kaarten worden zo opgesteld dat het gehele projectgebied wordt ingedeeld aan de vooraf vastgestelde documenten en dubbelingen qua begrenzingen worden opgeheven. Door het ontwerp te toetsen aan het Rogeo basisinformatiesysteem wordt voorkomen dat het ontwerp buiten de gestelde grenzen wordt getekend.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot