Eigendomsgegevens: actueel, snel en overzichtelijk voor een groot gebied

Bij gebiedsontwikkeling is een belangrijk onderdeel dat je weet van wie het eigendom is. Dit geldt voor zowel partijen die publiekrechtelijk bezig zijn als ook voor partijen in het private spectrum. Er zijn diverse locaties op internet waar eigendomsgegevens op te vragen zijn, maar hierbij dient elk perceel afzonderlijk opgevraagd te worden. Tevens moet je hierbij het kadastrale uittreksel per perceel apart openen, interpreteren en verwerken. Dit is arbeidsintensief werk.

En dit werk komt nogal eens voor. Om een voorbeeld te geven: Wanneer een gemeente wvg vestigt, wordt bij aanvang van het project van het gehele gebied de eigendomsgegevens opgevraagd. Tevens is het zorgvuldig om vlak voor vestiging de eigendomsgegevens nogmaals te controleren. Hiermee wordt voorkomen dat een verkeerde eigenaar wordt vermeld, dan wel de kennisgeving verkrijgt. Immers in het kadastraal uittreksel staan ook contactgegevens van de eigenaar.

Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken, waarbij van een groter gebied actuele kadastrale gegevens opgevraagd moeten worden. Met kennis van kadastrale data heeft ROgeo het product ‘Eigendomsgegevens’ ontwikkeld. Deze zit verwerkt in het Klantportaal.

Via het klantportaal kan middels een eigen lijst met kadastrale sleutels of via het trekken van een grens een selectie worden gemaakt van kadastrale percelen. Wanneer het gebied akkoord is, worden de eigendomsgegevens opgevraagd. Binnen een korte tijd wordt dit klaargezet en kan via een enkele download de kadastrale uittreksels worden binnengehaald. Daar bovenop zijn de kadastrale uittreksels direct uitgelezen en omgezet naar een Excel-bestand. De gegevens hoeven dus niet worden overgetypt en de uittreksels hoeven niet per stuk worden ingelezen. Ze zijn direct klaar voor definitieve verwerking!

Wilt u meer weten over dit product? Neem contact met ons op en raadpleeg het klantportaal.