ROgeo Grenzenkaart

Bij alle bouwprocessen krijgt u te maken met allerlei soorten grenzen. Veelal zijn dit gebieden waar specifieke afspraken over gemaakt zijn. Denk aan een studiegebied en het projectgebied, private en publieke afspraken, en afspraken over geld, tijd en ruimte. ROgeo houdt alles nauwkeurig bij, van studiegebied tot uitgifte, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat.

Bronkaart 1
De ROgeo Grenzenkaart dient als fundament voor het project. Met deze kaart worden alle aparte processen afgebakend en op een beeld inzichtelijk gemaakt. Als over deze kaart consensus bestaat binnen het projectteam, wordt hij als vigerend gezien en dient hij als basis voor alle andere producten.