Grenzen op de kaart

Vraag een Demo aan

De gebiedsafbakening is het fundament voor het project

De grenzenkaart dient als fundament voor het project. Met deze kaart worden alle aparte processen afgebakend en op een beeld inzichtelijk gemaakt. Als over deze kaart consensus bestaat binnen het projectteam, wordt hij als vigerend gezien en dient hij als basis voor alle andere producten.

Altijd actuele transacties

Direct een totaal beeld van alle vastgestelde bestemmingsplannen van alle bestemmingsplannen

De juridische werkelijkheid

All functie’s over adressen en gebouwen centraal beschikbaar en digitaal raadpleegbaar.

De grenzenkaart dient als fundament voor het project. Met deze kaart worden alle aparte processen afgebakend en op een beeld inzichtelijk gemaakt. Als over deze kaart consensus bestaat binnen het projectteam, wordt hij als vigerend gezien en dient hij als basis voor alle andere producten.

Bij alle bouwprocessen krijgt u te maken met allerlei soorten grenzen. Veelal zijn dit gebieden waar specifieke afspraken over gemaakt zijn. Denk aan een studiegebied en het projectgebied, private en publieke afspraken, en afspraken over geld, tijd en ruimte.

“Er werd goed meegedacht over hetgeen wij in het systeem wilden hebben staan. De uitvoering ging altijd heel snel”, 
-Hans Hendriks.  Of bel 0887006000

  Rogeo Informatiesysteem

  Rogeo houdt alles nauwkeurig bij, van studiegebied tot uitgifte, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat. Het is ontwikkeld op basis van praktijkervaring en kennis. Door dit systeem wordt de geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens. De geo-informatie betreft alles wat ruimtelijk vast te leggen is binnen het studiegebied en wat van invloed is op de realisatie van het project. Rogeo produceert zelf geen informatie, maar verzamelt, analyseert en beheert de verkregen informatie. Op deze manier kan met behulp van GIS- en CAD-applicaties de informatie doorlopend worden beheerd en geanalyseerd door relaties te leggen tussen de samengebrachte gegevens. Het samenbrengen van informatie door een onafhankelijke partij zorgt voor meer transparantie. Hierdoor is het onderlinge vertrouwen tussen partijen groter, wat de samenwerking vergemakkelijkt.

  Rogeo staat voor Ruimtelijke ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen.

  Wij zetten data om naar een juridische visuele weergave van de werkelijkheid. Innovatief, toegankelijk en betrouwbaar.

  Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

  Rogeo is officieel partner van Ninox

  deel deze pagina op: 

  © Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot