Start met een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld

De situatie voor aanvang van het project in beeld. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven.