Veilig & Tijdig beschikbaar

De roep naar het professionaliseren van kennis en kunde in de grondmarkt is aanwezig. ROgeo zorgt voor eenduidige uitgangspunten en ontwikkelt methoden en technieken die het kennisbehoud bevorderen. Ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, 3D GIS, open source en beveiliging, zijn een belangrijk deel van de oplossing.

ROgeo zal haar producten in de toekomst steeds verder aanpassen en de breedte opzoeken als het gaat om kennis, kunde en toepasbaarheid van geo-informatie in de planvorming en de bouw. Wij zorgen dat informatie betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is. Wij leren organisaties te werken met Geo-informatie.

Vraag een Demo aan

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek laten doen naar de verhouding tussen de kosten en baten van open data beleid. De studie van de TU Delft laat zien dat het openstellen van overheidsdata tot wel 70 keer zo groot zijn als de kosten daarvan.

ROgeo werkt al sinds 2005 met open data en investeert veel tijd in het omzetten van de grote locatie gerelateerde datasets in behapbare duidelijke informatie Dat is exact de kracht die het bedrijfsleven toevoegt aan de open data sets: innovatie in toepassingen en gebruiksvriendelijkheid.

Hieronder staan aantal landelijke voorbeelden van toegepaste open data voor actuele onderwerpen (klik op de kaart)

Haagse overheidsgebouwen uiterlijk 2040 klimaatneutraal (Bron)

Natura 2000 natuurgebieden schrappen mag niet van EU (Bron)

Nationale Omgevingsvisie duurzaam, gezond en bestendig (Bron)

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

ROgeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.    Of bel 0887006000