De kern van ROgeo

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij een ruimtelijk project. In de praktijk wordt gewerkt vanuit verschillende vakdisciplines die allemaal met de eigen en juiste gegevens werken. Gegevens die soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of consequenties hebben voor andere aspecten. ROgeo verzamelt om die reden informatie vanuit de verschillende vakdisciplines en brengt die helder in kaart. Door het samenbrengen wordt de informatie juist geïnterpreteerd en is te zien of informatie elkaar beïnvloed of overlapt.

Het ROgeo Informatiesysteem is ontwikkeld op basis van praktijkervaring en kennis. Informatie wordt door het systeem op uniforme gestandaardiseerde wijze vervaardigd, beheerd en gevisualiseerd. Door dit systeem wordt de geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens. Hierdoor kan de informatie doorlopend worden beheerd en geanalyseerd door relaties te leggen tussen de samengebrachte gegevens. Het samenbrengen van informatie door een onafhankelijke partij zorgt voor meer transparantie. Hierdoor is het onderlinge vertrouwen tussen partijen groter, wat de samenwerking vergemakkelijkt.

Het ontsluiten van informatie en analyses gebeurt op verschillende manieren. Alle betrokken partijen kunnen zo de informatie inzien of bewerken. Het ontsluiten gebeurt zowel analoog (PDF/print), digitaal (CAD- en GIS-formaten), als ook via servers met kaartapplicaties (Planviewer), documentenbeheer(DMS) en kennissystemen