Voorlopige kadastrale grenzen

Al enige tijd worden bij kadastrale begrenzingen voorlopige grenzen toegepast. Deze voorlopige grenzen hebben een voorlopige buitengrens, een voorlopige kadastrale oppervlakte, maar wel een definitief perceelsnummer. De grenzen blijven voorlopig totdat de definitieve inmeting door het kadaster plaatsvindt.

Van deze voorlopige grenzen bestaan twee varianten: de “standaard versie” en de “administratieve grens”. De grens van de standaard versie wordt door een partij ingebracht, meestal een notaris of de gemeente, via de applicatie Splits. De administratieve grens wordt door het kadaster zelf ingebracht door de grens uit de koopakte over te nemen.

De voorlopige grenzen kunnen van invloed zijn op het ontwikkelingsproces van een ruimtelijk plan. Met name wanneer de voorlopige grens niet geheel correct is ingetekend kan dit problemen opleveren. Te denken valt aan het doorleveren van delen van percelen, het bepalen van exploitatieplanbijdragen en verwijderen van oude zakelijke rechten.

Rogeo heeft veel ervaring in het opstellen voor juiste begrenzingen voor de applicatie Splits. Tevens hebben we al veel ervaring in het omgaan met bepaalde begrenzingen van percelen en kan het u adviseren welke route te volgen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het maken van oppervlakteanalyses, waarbij begrenzingen meegenomen kunnen worden zoals beoogd.