Laarveld: deelgebied 3 in de startblokken

In Weert is de woningbehoefte net als in andere plaatsen hoog. Aan de noordrand ligt de nieuwbouwwijk Laarveld, waarvan de afronding van deelgebieden 1 en 2 op dit moment bezig is. Er zijn reeds circa 400 woningen gerealiseerd en volgens de huidige plannen komen daar nog ruim 450 woningen bij. Om dit verder mogelijk te maken is deelgebied 3 uitgewerkt in het nieuwe bestemmingsplan Laarveld 2020. Gelijktijdig is het exploitatieplan Laarveld 2009 herzien.

Het ontwerp-exploitatieplan wordt voor de tweede keer herzien, nadat de eerste herziening in 2016 heeft plaatsgevonden. Het plan is met een frisse blik geheel doorgespit, waardoor er diverse verbeteringen en aanpassingen in aangebracht zijn. Met de toevoeging van bouwtitels in deelgebied 3, ontstaat een directe bouwmogelijkheid voor circa 150 woningen. ROgeo heeft de gemeente met diverse werkzaamheden rondom het exploitatieplan ondersteund. Denk hierbij aan controlewerkzaamheden, opstellen van kaartmateriaal en input geven voor de exploitatieopzet. Als resultaat is het ontwerp-exploitatieplan 26 maart door het college ter inzage openbaar gemaakt.

Uitsnede uit de toelichting ruimte-indeling