Wvg en onteigening in 2020 - Rogeo.nl Wvg en onteigening in 2020 - Rogeo.nl

Wvg en onteigening in 2020

Auteur: Sjors Averdonk
13 mei, 2020

(Kaart)beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. In een eerder bericht gingen we op het feit in dat de Wvg de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt. Om de toepassing van de Wvg in 2020 nader te duiden is een verdere analyse gedaan van de meldingen in de staatscourant. De conclusies zijn daarbij ook weergegeven in een kaart. Naast de Wvg, die aan de voorzijde van het planvormingstraject zit, hebben we ook gekeken naar onteigening, dat juist veel later in het proces zit.

Gemeenten die wvg hebben toegepast. Klik op het plaatje voor de interactieve viewer.

Wvg

Concreet zijn er dit jaar 38 projecten waarbij een overheidsinstatie voor kiest om Wvg toe te passen. Veelal eerst via artikel 6 met een voorlopige aanwijzing voor 3 maanden. De meeste projecten worden gevolgd met een definitieve aanwijzing op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg. Meestgebruikt hierbij is artikel 5, hetgeen geldt voor projecten waarbij er nog geen vastgesteld bestemmingsplan, inpassingsplan of structuurvisie aanwezig is.

Qua doelstelling wordt de Wvg veelal ingezet om eerste recht van koop te krijgen op gronden waarvoor woningbouw bedacht is. In de grotere steden van Nederland zie je dat de toebedachte bestemming vaker gemengd is, om zo een woon-werkmilieu te krijgen. Naast woningbouw en de bekende categorieën als bedrijventerein en natuurontwikkeling, komt de Wvg ook terug bij de energietransitie. Twee locaties zijn aangewezen met het oog op het opwekken van duurzame energie. Hiermee zie je de klimaatdoelstellingen in het ruimtelijk beleid een plek verkrijgen.

Gemeenten die onteigening hebben toegepast. Klik op de afbeelding voor de interactieve viewer.

Onteigening

In tegenstelling tot de Wvg is het zo dat bij de onteigeningsmeldingen in 2020 minder vaak een link is met woningbouwprojecten. Infrastructurele projecten zijn de voornaamste reden om tot onteigening over te gaan, dan wel een verzoek daarvoor in te dienen. In bijna de helft van de 28 onteigeningen betreft het onteigening ten behoeve van infrastructuur. Hierbij valt te denken aan spoorverbreding en wegreconstructies.

Mogelijk vanwege het doel van de onteigeningen zijn de locaties meer verspreid dan bij de Wvg. Waar de Wvg meer in de stedelijke gebieden van Nederland zichtbaar is, is onteigening gelijkmatiger over het land verspreid. Ten slotte is het opvallend dat er een viertal gemeenteoverstijgende projecten zijn, waar dat bij de Wvg geen enkele keer sprake van is.

Rogeo

Bovenstaand zijn twee mooie voorbeelden gegeven, waarbij een kaart een toegevoegde waarde is voor het verhaal. Rogeo is specialist in het vervaardigen van duidelijke en heldere kaartbeelden, met name in relatie met een financiële en juridische grondslag. Door dit te combineren met de kennis van gebiedsontwikkeling ontstaat er een meerwaarde voor elk ruimtelijk project. Door te investeren in een solide basis met Rogeo, waarbij alle geo-informatie op een heldere en eenduidige wijze is vastgelegd, kunnen we u helpen uw project een succes te maken.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot