Kosten voorkomen

Jezelf afvragen: ‘had ik dit vooraf kunnen zien?’  is een cruciale vraag bij het gebruik van geo-informatie. Met Geo-informatie kun je namelijk zaken weergeven hoe iets was, is en is gepland. Hiermee zie je een verloop in de tijd en geeft je informatie en dus handvatten om waar nodig bij te sturen in het proces. Bepaalde overlappen of gaten in het plan worden zichtbaar en kunnen zo worden gerepareerd. Hiermee worden zogenoemde faalkosten voorkomen: Kosten die je maakt, terwijl je die eerder had kunnen opmerken en dus eerder had kunnen bijsturen.

De omgeving verandert continu, net zoals wet en regelgeving. Bijsturen op het juiste moment is dus belangrijk. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met omliggende grondeigenaren? Leg deze visueel vast, zodat je een nieuw ontwerp hier altijd op kunt toetsen. Ditzelfde geldt voor onderzoeken die gedaan zijn: Leg het vast. Zeker in het kader van de omgevingswet, waarbij reeds gemaakte onderzoeken eenvoudiger hergebruikt kunnen gaan worden voor gelijksoortige ontwikkelingen.

Weten hoe je dit goed vastlegt en het gebruik in de organisatie wilt verbeteren? ROgeo biedt het GrondDossier aan. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.