Tjeerd Kooy

Tjeerd Kooy
Naam: Tjeerd Kooy
Functie: Directeur
Specialiteiten:   Informatie-analist
LinkedIn: LinkedIn

Interesses:

Ruimtelijke ontwikkeling kan niet zonder geo-informatie, maar in de praktijk wordt er bij ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt die allemaal met de eigen, juiste gegevens werken. Gegevens die echter soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of consequenties hebben voor andere onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling. Juist daarom is het van belang te werken met eenduidige geo-informatie waarmee alle medewerkers binnen het project, maar ook de stakeholders daarbuiten, goed kunnen werken. Om dit te bereiken is er een objectieve partij nodig die in een vroeg stadium van ruimtelijke ontwikkeling voor iedereen alle planologische, juridische, financiële en civiele informatie verzamelt en helder in kaart brengt. Dit is precies de kern van ROgeo. Ik zag al vroeg in dat door eenduidig inzicht te hebben in geo-informatie en hier structuur in aan te brengen, plannen eerder en met minder risico’s worden gerealiseerd. ROgeo is inmiddels uitgegroeid tot dé onafhankelijke partij in het beheren, analyseren en in kaart brengen van geo-informatie. Het mooie is dat bij onze klanten niet meer wordt overlegd over uitgangspunten, maar over uitkomsten en bevindingen.