Fietsnietjes, duikers en zitstenen - Rogeo.nl Fietsnietjes, duikers en zitstenen - Rogeo.nl

Fietsnietjes, duikers en zitstenen

Auteur: Rosa de Witte
1 april, 2020

Park Lingezegen, het landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, gaat over naar de beheerfase. Het aanleggen is voltooid, de inrichting wordt afgerond en nu moet al dat moois worden beheerd.

De parkorganisatie heeft hiervoor een beheerplan opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe het beheer moet worden uitgevoerd om de uiteenlopende functies van het park in stand te houden en duurzaam door te ontwikkelen. Nu de inrichting van het park is voltooid, wordt het beheerplan herzien.

Rogeo ondersteunt de parkorganisatie bij de herziening van het beheerplan. Een onderdeel hiervan is het intekenen van alle aangelegde elementen en beheertypen- denk aan parkmeubilair, bomen, maar ook graspaden, fietspaden, akkers en bermen- en het inzichtelijk maken wie de eigenaar is van het stuk grond waar juist dat beheerelement op is gelegen. Door alle elementen en beheertypen inzichtelijk te maken kan het beheer en onderhoud worden doorgerekend.

Het is een flinke klus, maar erg leuk! Je komt in aanraking met dingen waar je niet dagelijks mee bezig ben. Zo kom je wel eens opmerkelijke dingen tegen, die ijzeren rekken om je fiets in te stallen bijvoorbeeld. Weet je hoe die heten? ‘Fietsnietjes!’ En ‘duikers’, niet de mensen die onder water zwemmen, maar een civieltechnisch kunstwerk, dat waterlopen met elkaar verbindt.

De volgende keer als ik door Park Lingezegen fiets, bekijk ik al deze elementen in het park op een andere manier. Er komt heel wat bij kijken, bij het beheer van zo’n park. En als ik dan even pauze neem, rust ik gewoon uit op een zitsteen.

Meer weten over dit onderwerp?
Ook interessant:
Deel dit artikel

Wat kan Rogeo voor jou betekenen? Neem contact op:​

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal. 

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs. 

Rogeo is officieel partner van Ninox

deel deze pagina op: 

© Rogeo B.V. Disclaimer PrivacyverklaringWebdesign: Ontwerpstudio Dot by dot