Ruimtegebruik & Grondexploitatie

Wat is het belang van ruimtegebruik bij de grondexploitatie?
Hoe een gebied er in de toekomst uit kan zien wordt vormgegeven door een stedenbouwkundige. De uitgangspunten komen voort uit visies en onderzoeken. Een grondexploitatie geeft inzicht in de financiële strategie en wordt opgesteld door een planeconoom.

Een belangrijk onderdeel voor de financiële haalbaarheid zijn de kosten en opbrengsten. Met een ruimtegebruikskaart worden functies uitgesplitst naar kostensoorten en opbrengstcategorieën. Hiermee vervult de ruimtegebruikskaart een belangrijke rol om reëel te rekenen en te tekenen, en zijn de uitgangspunten helder in beeld.

Hoe komt een ruimtegebruikskaart tot stand?
Het bepalen van het exacte plangebied is de eerste stap die gezamenlijk genomen moet worden. Op basis van de eigendomspercelen wordt bepaald welke gronden betrokken worden in het plangebied. Binnen het plangebied wordt vervolgens gekeken welke onderdelen gehandhaafd worden. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt omgezet in een gesloten oppervlakteanalyse, uitgesplitst naar vierkante meters. Deze kaart stelt u in staat om het ruimtegebruik van een gebied nauwkeurig te bepalen en te monitoren.

“Zorg dat je controle hebt over de geo-informatie voordat we beginnen te denken over mooie plannen. Voorkom dat we fouten maken in het begin die doorblijven lopen tot het eind.”
– Joop van den Brand

Wil je meer weten?

Bij het opzetten van een grondexploitatie maakt ROgeo een ruimtegebruikskaart.
Dit gebeurt aan de hand van vlekken, hoofdstructuren en ‘te handhaven’. Daarnaast kan een ruimtegebruikskaart ook op een bestemmingsplankaart of stedenbouwkundig ontwerp gebaseerd worden. Naarmate het plan vordert, wordt er steeds meer informatie toegevoegd, waardoor de ruimtegebruikskaart een steeds sterker toetsend karakter krijgt en ook de basis vormt voor de exploitatieplan berekening. Bij het proces van rekenen en tekenen is altijd haast. De dynamiek van de planvorming en het tijdpad laten soms niet toe een gedegen oppervlakteanalyse te doen. ROgeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses en doet dit foutloos en binnen de gestelde tijd. Het maakt niet uit hoe groot en complex het plan is, ROgeo is in staat dit te splitsen naar kosten en opbrengsten.